شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 1مرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 1مرداد

در اولین روز این هفته بازار در غیاب اکثر نمادهای شاخص ساز با گزارش های اکثرا مناسب و مثبت منتشر شده در تعطیلات با تقاضا همراه بود و معاملات مثبت و رو به بالایی را تا اواسط بازار شاهد بود ولی رفته رفته با عرضه مواجه شد بخصوص در صنعت بانکداری که حقوقی های این گروه که گویی هر مثبت را فرصت فروش میدانند. همچنین گروه فلزات اساسی و معدنی از همان ابتدای بازار با عرضه ها و فشار فروش بالا را تجربه کردند تا در نهایت و درانتهای دادوستدهای امروز شاخص کل با افزایش حدود 1.6 هزار واحدی به ارتفاع 1.470 میلیون واحدی رسید که در این میان نمادهای پارسان، تاپیکو و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای کگل، ومعادن و نوری بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل ایجاد کردند.

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز و در تقابل میان حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار؛ 46 میلیارد تومان دیگر از سرمایه اشخاص عمدتا حقیقی از بازهر خارج شد، صنعت خودرو در صدر پرتقاضا ترین گروه با بیشترین ورود نقدینگی در کنار گروه زراعت و سیمانی ها قرار داشتند و در سوی دیگر ETF ها و کانی های فلزی، بیمه و چند رشته صنعتی با بیشترین خروج نقدینگی طی دادوستدهای امروز مواجه بودند. مجموع صفوف خرید 120 میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش 75 میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد متاسفانه در حدود 2.7 همتی می توان اشاره کرد.

 

شنبه 1 مرداد 1401 گزارش روزانه