شرکت کارگزاری ملل پویا

رشد ۴۲ درصدی سود انباشته "بهیر"

رشد ۴۲ درصدی سود انباشته "بهیر"

شرکت بين المللی سرمايه گذاری توسعه تجارت هيرمند در گزارش صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ مجموع درآمد عملیاتی خود طی این دوره سالانه را برابر با ۲۷ میلیارد تومان ارائه کرد که شاهد ۹ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته بود، در این دوره کاهش ۷۴ درصدی سود سرمایه‌گذاری بیشترین تأثیر را بر درآمد‌های عملیاتی داشت.

سود عملیاتی "بهیر" طی این دوره ۱۲ ماهه با اُفت ۲۵ درصدی از مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به مبلغی بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان طی این دوره رسید.

هزینه‌های مالی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند در پایان اسفندماه صفر در نظر گرفته شد و این در صورتی است که در سال مالی گذشته هزینه‌های مالی این شرکت ۱۸۹ میلیون تومان به ثبت رسیده بود.

سود خالص این سرمایه‌گذاری در پایان اسفندماه سال جاری برابر با ۲۰ میلیارد تومان شناسایی شد و نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کاهش را توانست از خود بر جای بگذارد، همچنین سود خالص در ازای هر سهم نیز طی این دوره ۳۴۲ ریال گزارش شد.

"بهیر" در گزارش صورت‌وضعیت مالی سالانه خود مجموع دارایی‌های جاری و غیرجاری را برابر با ۱۱۹ میلیارد تومان ارائه کرد که رشد ۱۸ درصدی را نسبت به پایان سال مالی گذشته به همراه داشت، بیشترین دارایی این شرکت سرمایه‌گذاری در اختیار مربوط به «سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت» با ۶۴ میلیارد تومان بود که نسبت به پایان سال گذشته ۱۴ درصد رشد را شاهد بود.

پس‌ازآن نیز «دریافتنی‌های تجاری» با ۳۶ میلیارد تومان در بخش دارایی‌های جاری جزء بیشترین دارایی‌ها قرار دارد که افزایش ۲۱۷ درصدی را نسبت به پایان سال مالی گذشته به ثبت رساند.

طی این دوره سالانه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ میزان سرمایه "بهیر" مبلغی بالغ‌بر ۶۰ میلیارد تومان اعلام شد که در مقایسه با پایان سال گذشته بدون تغییر باقی ماند و همچنین سود انباشته به ثبت‌‎شده در پایان این دوره با رشد ۶۷ درصدی به مبلغ ۴۲ میلیارد تومان دست یافت.

"بهیر" سرمایه‌گذاری که در شرکت‌های بورسی داشت مربوط به بانک خاورمیانه است که بهای تمام‌شده این سرمایه‌گذاری ۳۱ میلیون تومان بوده و طی این دوره ارزش بازار آن برابر با ۶۰ میلیون تومان به ثبت رسید، بیشترین سرمایه گذاری‌های این شرکت مربوط به شرکت‌های غیربورسی است.

بیشترین بهای تمام‌شده برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی متعلق به گروه توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان بود که ۵۰ میلیارد تومان برای آن پرداخت شده است.

شنبه 1 مرداد 1401 اخبار