شرکت کارگزاری ملل پویا

رشد ۱۰۷ درصدی درآمد‌های "سکرد"

رشد ۱۰۷ درصدی درآمد‌های "سکرد"

درآمد ماهانه‌ای که شرکت سیمان کردستان در گزارش فعالیت ماهانه خردادماه (منتهی به شهریورماه ۱۴۰۱) از فروش محصولات به ثبت رساند مبلغی برابر با ۴۲ میلیارد تومان بود و همچنین طی ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی نیز درآمد‌های تجمیعی این شرکت سیمانی به مبلغی بالغ‌بر ۳۷۴ میلیارد تومان رسید.

شرکت سیمان کردستان میزان درآمدی که در نهمین ماه سپری‌شده از سال مالی به ثبت رساند مربوط به فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود، عمده‌ترین درآمد "سکرد" مربوط به فروش محصولات در بازار داخلی بود که ۸۰ درصد از درآمد ماهانه را تشکیل داد.

میزان درآمدی که سیمان کردستان در خردادماه کسب کرد به میانگین درآمد ماهانه ۴۲ میلیارد تومان رسید و گفتنی است که درآمد خردادماه "سکرد" یک درصد بالاتر از متوسط درآمد ماهانه بود.

بر پایه این گزارش، درآمد ماهانه‌ای که سیمان کردستان در خردادماه سال جاری از فروش محصولات خود به دست آورد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته رشد ۱۰ درصدی را مشاهده کرد و همچنین درآمد‌های تجمیعی این شرکت سیمانی از ابتدای سال مالی تاکنون رشد قابل‌توجه ۱۰۷ درصدی را نسبت به سال مالی گذشته تجربه کرد.

با توجه به این گزارش می‌توان دریافت که "سکرد" در مقایسه با درآمد ماهانه‌ای که طی سال مالی گذشته از خود بر جای گذاشت، اکنون روند رو به رشدی را نسبت به سال گذشته در پیش گرفته و لازم به ذکر است که طی سال مالی کنونی رکورد درآمد ماهانه این شرکت سیمانی دچار تغییر شد و به ۵۹ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد، در ادامه گفتنی است که درآمد تجمیعی شرکت سیمان کردستان با رشد قابل‌ملاحظه ۱۰۷ درصدی روبه‌رو بود.

عمده‌ترین درآمدی که "سکرد" از فروش محصولات در خردادماه کسب کرد مربوط به محصول «سیمان» بود که از فروش این محصول حدود ۳۰ میلیارد تومان درآمد به دست آمد، فروش این محصول متعلق به بازار داخلی بود و نرخ فروش این محصول طی این دوره ماهانه بالغ‌بر ۵۵۶ هزارتومان در ازای هر تن شناسایی شد. رتبه بعدی درآمدزاترین کالا نیز به «کلینکر صادراتی» تعلق گرفت که توانست حدود ۶.۹ میلیارد تومان درآمدزایی از فروش را به همراه داشته باشد و طی این دوره محصولی که در بازار صادراتی و داخلی به فروش رسید، محصول «آهک» بود که درآمد حاصل از فروش آن ۵ میلیارد تومان شناسایی شد.

طبق این گزارش، "سکرد" توانست ۷۱ هزار و ۹۳۰ تن از محصولات تولیدی خود را به فروش برساند که درواقع حاصل از فروش محصولات «سیمان (داخلی)، آهک (داخلی و صادراتی) و کلینکر صادراتی» بود. مجموع مقدار فروش تجمیعی "سکرد" برابر با ۶۵۸ هزار و ۸۶۰ تن بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت.

در این راستا پرفروش‌ترین محصول سیمان کردستان مربوط به «سیمان» با ۵۴ هزار و ۷۱ تن در بازار داخل کشور شناسایی شد که نرخ فروش آن در ازای هر تن ۵۵۶ هزارتومان در ازای هر تن به ثبت رسید. در بازار صادراتی نیز بیشترین فروش "سکرد" را «کلینکر» با ۱۰ هزارتن در اختیار داشت. نکته قابل‌توجه سیمان کردستان آن است که از ابتدای سال مالی عملکرد مثبتی را در بحث صادرات محصولات از خود نشان داده‌، به‌گونه‌ای که در سال مالی گذشته تا پایان خردادماه مقدار محصولی که در بازار صادراتی به فروش رساند نزدیک به ۱۳۷ هزارتن بود، اکنون این مقدار فروش در سال مالی جاری برابر با ۳۲۴ هزارتن شناسایی‌شده است.

چهارشنبه 15 تیر 1401 اخبار بررسی اجمالی