شرکت کارگزاری ملل پویا

۱۰ شرکت به مجمع سالیانه خواهند رفت

۱۰ شرکت به مجمع سالیانه خواهند رفت

شرکت‌هایی که در دوازدهمین روز از تیرماه سال ۱۴۰۱ به مجمع خواهند رفت شامل شرکت‌های صنایع جوشکاب یزد، گروه اقتصادی کرمان خودرو، فروسیلیسیم خمین، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، کارخانجات پلاسکوکار سایپا، مجتمع ترابری رهنورد، مجتمع صنایع لاستیک یزد، پتروشیمی اصفهان، گروه مالی کیان و پتروشیمی اروند می‌شود.

در روز آینده تمامی شرکت‌های نام بر‌ده شده به مجمع عمومی فوق‌العاده می‌روند و هرکدام در خصوص موضوعات گوناگون (تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، تعیین پاداش هیئت‌مدیره و انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره) تصمیم‌گیری خواهد کرد.

شرکت‌هایی که از آن‌ها نام‌ برده شد، گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح ‌می‌کنند و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

شرکت صنایع جوشکاب یزد در تاریخ دوازدهم تیرماه مجمع عمومی فوق‌العاده خود را ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه برگزار خواهد کرد. از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شد تا در این مجمع حضور پیدا کنند. "بکاب" در این مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را بالغ‌بر ۳۹ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی، در ازای هر سهم ۷۹ ریال سود شناسایی کرد. "خکرمان" میزان درآمد عملیاتی به ثبت رسیده خود را طی این دوره سالیانه ۴۸ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به سال مالی گذشته ۱۸ درصد کاهش یافت. مجمع عمومی عادی سالانه "خکرمان" ساعت ۱۰ روز دوازدهم تیرماه برگزار می‌شود. از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت گردیده تا در این مجمع حضور پیدا کنند. "خکرمان" از میزان سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد ۲۱ درصد آن را به سهامداران خود پرداخت کرد. "خکرمان" در این تاریخ، مجمع عمومی فوق‌العاده خود را نیز برگزار خواهد کرد که در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم‌گیری خواهد شد.

شرکت فروسیلیسیم خمین در آخرین صورت مالی حسابرسی شده خود میزان سود خالصی که ارائه کرد نزدیک به ۲۳۲ میلیارد تومان بود و در ازای هر سهم ۲،۸۹۹ ریال سود شناسایی کرد. مجموع درآمد عملیاتی فروسیلیسیم خمین در این دوره مالی برابر با ۴۲۴ میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش ۶۷ درصدی را مشاهده کرد. "فروسیل" در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۱ مجمع عمومی عادی سالیانه خود را ساعت ۱۰ برگزار می‌کند. تصمیمات مجمع عمومی سالانه "فروسیل" در سال مالی گذشته بر آن بود که در ازای هر سهم ۱،۷۵۱ ریال سود تقسیم کند. از این میزان سود خالصی که در ازای هر سهم اعلام شد توانست ۱۰۱ درصد سود نقدی به سهامداران خود پرداخت کند. حال مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت نیز در همان روز برگزار می‌شود که در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار تصمیم‌گیری خواهد شد.

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در تاریخ دوازدهم تیرماه مجمع عمومی فوق‌العاده خود را ساعت ۱۰ برگزار خواهد کرد. از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شد تا در این مجمع حضور پیدا کنند. دستور جلسه این مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده در خصوص تعیین پاداش هیئت‌مدیره خواهد بود.

شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، به سود خالص ۸۴۱ میلیون تومانی طی این دوره سالیانه دست‌یافت و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۹ ریال سود حاصل کرد. گفتنی است که "پلاسک" از فروش تجهیزات و لوازم خودرو‌ها به درآمد عملیاتی یک هزار و ۴۰۱ میلیارد تومانی رسید و این مبلغ نسبت به سال مالی گذشته ۹۷ درصد رشد را در پی داشت. مجمع مجمع عمومی عادی سالیانه "پلاسک" در تاریخ ۱۲ تیرماه ساعت ۱۰ برگزار می‌شود. تصمیماتی که این شرکت در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که در ازای هر سهم ۱۶۹ ریال سود شناسایی کرد اما؛ سهامداران سود نقدی از سوی شرکت دریافت نکردند. حال مجمع عمومی فوق‌العاده "پلاسک" نیز در تاریخ ۱۲ تیرماه برگزار می‌شود که در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار تصمیم‌گیری خواهد شد.

شرکت مجتمع ترابری رهنورد در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را طی این دوره سالانه ۲ میلیارد و ۶۳۴ میلیون تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۴۷۰ ریال سود در ازای هر سهم شناسایی کرد. "حرهور" طی این دوره مالی به درآمد عملیاتی نزدیک به ۲۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال مالی گذشته به افزایش درآمد ۱۰۸ درصدی رسید. مجمع عمومی عادی سالیانه "حرهور" در تاریخ ۱۲ تیرماه ساعت ۱۱ برگزار می‌شود. تصمیماتی که "حرهور" در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که در ازای هر سهم ۱۸۶ ریال سود شناسایی کرد و ۵۴ درصد از این میزان سود خالص را به سهامداران خود پرداخت کرد.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در صورت مالی حسابرسی شده خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۱۲۶ میلیارد تومان به ثبت رساند و طبق این صورت مالی در ازای هر سهم ۶۲۲ ریال سود شناسایی کرد. "پیزد" از ارائه خدمات و فروش انواع تایر نیز بالغ‌بر یک هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی به دست آورد. میزان درآمد‌ها طی این دوره سالیانه، نسبت به سال مالی گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت به‌گونه‌ای که درآمد حاصل‌شده توسط این شرکت در سال مالی گذشته یک هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان بود. مجمع عمومی عادی سالانه "پیزد" در تاریخ ۱۲ تیرماه ساعت ۱۱ برگزار می‌شود، گفتنی است تصمیماتی که این شرکت در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که ۶،۳۳۹ ریال سود خالص در ازای هر سهم اعلام شد، از این مقدار سود خالص در ازای هر سهم ۷۱ درصد از آن به سهامداران پرداخت گردید. مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت "پیزد" در تاریخ ۱۲ تیرماه ساعت ۱۲ برگزار می‌شود که این مراسم در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار خواهد شد.

شرکت پتروشیمی اصفهان آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۱۶۱ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی سالانه در ازای هر سهم ۵،۳۹۰ ریال سود کسب کرد. این شرکت از فروش محصولات در بازار، میزان درآمد عملیاتی که به دست آورد بالغ‌بر ۳ هزار و ۶۹۸ میلیارد تومان شناسایی کرد که نسبت به سال مالی گذشته ۸۸ درصد رشد را به همراه داشت. مجمع عمومی عادی سالانه "شصفها" در تاریخ ۱۲ تیرماه ساعت ۱۴ برگزار می‌شود. تصمیماتی که این شرکت در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که سود خالص در ازای هر سهم ۷،۱۹۵ ریال به ثبت رسید اما؛ از این مقدار سود پرداخت نقدی به سهامداران نداشت. مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت "شصفها" در تاریخ ۱۲ تیرماه ساعت ۱۶ برگزار می‌شود که این مراسم در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار خواهد شد.

شرکت گروه مالی کیان در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را بالغ‌بر ۱۵۵ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی، در ازای هر سهم ۷۸۰ سود شناسایی کرد. "کیانا" میزان درآمد عملیاتی به ثبت رسیده خود را طی این دوره سالیانه ۱۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به سال مالی گذشته ۶۵ درصد کاهش یافت. مجمع عمومی عادی سالانه "کیانا" ساعت ۱۵ روز دوازدهم تیرماه برگزار می‌شود. از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت گردیده تا در این مجمع حضور پیدا کنند. "کیانا" از میزان سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد ۴۰ درصد آن را به سهامداران خود پرداخت کرد. "کیانا" در این تاریخ، مجمع عمومی فوق‌العاده خود را نیز برگزار خواهد کرد که در خصوص انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تصمیم‌گیری خواهد شد.

شرکت پتروشیمی اروند در آخرین صورت مالی حسابرسی شده خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۶ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی سالانه در ازای هر سهم ۵،۵۸۶ ریال سود کسب کرد. این شرکت از فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور میزان درآمد عملیاتی که به دست آورد بالغ‌بر ۱۵ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته ۱۱۵ درصد رشد را به دنبال داشت. مجمع عمومی عادی سالانه "اروند" در تاریخ ۱۲ تیرماه ساعت ۱۵ برگزار می‌شود. تصمیماتی که این شرکت در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که سود خالص در ازای هر سهم ۲،۸۵۴ ریال به ثبت رسید اما؛ از این مقدار سود خالص ۱۱۶ درصد پرداختی به سهامداران داشته است. مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت "اروند" در تاریخ ۱۲ تیرماه ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود که این مراسم در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار خواهد شد.

یکشنبه 12 تیر 1401 اخبار بررسی اجمالی