شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 5 تیر

گزارش وضعیت بازار بورس 5 تیر

در دومین روز هفته بازار شروعی متعادل اما گرایشی منفی داشت که هرچه زمان دادوستدها افزایش یافت، قدرت فروشندگان عمدا نامید و خسته نیز افزایش یافت تا جایی که اکثر صنایع منفی بکار خود پایان دادند و به جز تو نمادهای خاص و گروه رایانه، در سایر گروه ها، فشار فروش را نظاره گر بودیم. شاخص کل نیز در ادامه افت ارزش دادوستدها، با افت مجدد حدود ۱۹ هزار واحدی به ارتفاع ۱.۵۰۰ میلیون واحدی رسید، در این میان نمادهای فملی و فولاد بیشترین تاثیر منفی و نمادهای وساپا و شیران و شاراک بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل ایجاد کردند تا افت بیشتر آن جلوگیری نمایند.

در نگاهی مختصر به رخدادهای کلی بازار امروز؛ادامه اختلال و نارضایتی مشتریان در سامانه کارگزاری مفید، مجموع صفوف خرید ۲۳۱ میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش ۱۷۵ میلیارد تومانی، صندوق های etf و ماشین آلات بیشترین ورود نقدینگی و در مقابل صنایع پتروپالایشی، و فلزی و خودرویی بیشترین خروج نقدینگی همچنین ورود پول و قدرت خرید بالا به نمادهای تکنو، وسالت، تایرا، وساپا، مداران، بوعلی، پشاهن، کقزوی، غمهرا، سپیدار، چخزر، دشیمی، وبملت، آبادا، سآبیک، قچار، قشرین، امین، وفتخار و شاراک و در نهایت ارزش معاملات خرد حدود ۳.۸ همتی می توان اشاره کرد.
یکشنبه 5 تیر 1401 گزارش روزانه