شرکت کارگزاری ملل پویا

نگاهی به شرکت‌هایی که به مجمع می‌روند

نگاهی به شرکت‌هایی که به مجمع می‌روند

شرکت‌هایی که در ششمین روز از تیرماه سال ۱۴۰۱ به مجمع عمومی خواهند رفت شامل شرکت‌های مخابرات ایران، غلتک سازان سپاهان، صنایع بسته‌بندی مشهد، شهد ایران، صنعت روی زنگان و گروه دارویی برکت خواهند بود.

گفتنی است که در تاریخ ۶ تیرماه، شرکت‌های مخابرات ایران، غلتک سازان سپاهان، صنایع بسته‌بندی مشهد، شهد ایران، صنعت روی زنگان مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار می‌کنند.

شرکت‌هایی که از آن‌ها نام‌برده شد، گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

شرکت مخابرات ایران در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۴۶۴ ریال سود کسب کرد، این شرکت از ارائه خدمات و فروش نیز ۳۷ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان درآمد به دست آورد که نسبت به سال مالی گذشته ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد.

مجمع عمومی فوق‌العاده مخابرات ایران در تاریخ ۶ تیرماه ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می‌شود که در این مراسم در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم‌گیری خواهد شد و گفتنی است که این شرکت در سال مالی گذشته ۱۰۰ درصد از سود تقسیمی را به سهامداران خود پرداخت کرد.

شرکت غلتک سازان سپاهان در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۳۳۳ ریال سود کسب کرد، این شرکت از فروش شمش و قطعات نیز ۲ هزار و ۵۳۴ میلیارد تومان درآمد به دست آورد که نسبت به سال مالی گذشته ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد.

مجمع عمومی فوق‌العاده غلتک سازان سپاهان در تاریخ ۶ تیرماه ساعت ۱۲ برگزار می‌شود که در این مراسم در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس بحث خواهد شد، گفتنی است که این شرکت در سال مالی گذشته ۳۴ درصد از سود تقسیمی را به سهامداران خود پرداخت کرد.

مجمع عمومی فوق‌العاده صنایع بسته‌بندی مشهد در تاریخ ۶ تیرماه ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود که در این مراسم در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس بحث خواهد شد، گفتنی است که این شرکت در سال مالی گذشته ۱۵۲ ریال در ازای هر سهم سود کسب کرد اما؛ هیچ‌گونه پرداختی به سهامداران خود نداشت.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت شهد ایران در تاریخ ۶ تیرماه ساعت ۱۱ صبح برگزار می‌شود که این مراسم در مربوط به انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت خواهد بود، گفتنی است که این شرکت در سال مالی گذشته ۲۷۰ ریال در ازای هر سهم سود کسب کرد و توانست ۹۳ درصد از آن را سه سهامداران خود پرداخت کند.

شرکت صنعت روی زنگان در آخرین صورت مالی حسابرسی شده خود میزان سود خالصی که ارائه کرد برابر با ۲۸ میلیارد تومان بود و در ازای هر سهم ۲،۸۱۳ ریال سود حاصل کرد، مجموع درآمد عملیاتی این شرکت ۱۴۲ میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۰۱ درصدی را مشاهده کرد. تصمیمات مجمع عمومی سالانه شرکت "زنگان" در سال گذشته بر آن بود که در ازای هر سهم ۸۷۲ ریال سود تقسیم کند، از این میزان سود ۴۶ درصد از آن به سهامداران پرداخت شد، حال مجمع عمومی سالانه سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ در تاریخ ۶ تیرماه ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد. مجمع عمومی فوق‌العاده "زنگان" در تاریخ ۶ تیرماه ساعت ۱۷ صبح برگزار می‌شود که این مراسم در مربوط به تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس خواهد بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۲۶ خردادماه در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ اول تیرماه برگزار شد و مجمع در خصوص هیچ‌یک از موارد دستور جلسه تصمیم‌گیری نکرد و مجمع با تنفس روبه‌رو شد. با توجه به آماده نبودن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۶ روز دوشنبه تاریخ ۶ تیرماه برگزار گردد، طی آخرین آگهی دعوت از سوی شرکت دارویی برکت از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شد تا در این جلسه مجمع عمومی حضور پیدا کنند.

یکشنبه 5 تیر 1401 اخبار بررسی اجمالی