شرکت کارگزاری ملل پویا

حال خوش "ساربیل" با درآمد ۶۰ میلیارد تومانی

حال خوش "ساربیل" با درآمد ۶۰ میلیارد تومانی

درآمد ماهانه‌ای که شرکت سیمان آرتا اردبیل در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال جاری از فروش محصولات به ثبت رساند برابر با ۶۳ میلیارد تومان بود و طی ۶ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی نیز درآمد‌های تجمیعی خود را بالغ‌بر ۲۴۷ میلیارد تومان شناسایی کرد.

درآمدی که سیمان آرتا اردبیل در خردادماه از سال مالی به ثبت رساند مربوط به فروش محصولات در بازار‌های داخل کشور بود، لازم به ذکر است که از ابتدای سال مالی تاکنون تنها در اولین ماه از سال مالی (منتهی به آذرماه ۱۴۰۱) در بازار صادراتی فعالیت داشت.

بر پایه این گزارش، درآمد ماهانه‌ای که "ساربیل" در خردادماه از فروش محصولات خود به دست آورد با افزایش ۵ درصدی در مقایسه با اردیبهشت‌ماه همراه بود و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش پیدا کرد، همچنین درآمد‌های تجمیعی این شرکت سیمانی طی ۶ ماه گذشته از ابتدای سال مالی تاکنون با رشد ۶۵ درصدی مواجه بود.

شرکت سیمان آرتا اردبیل در خردادماه از فروش ۲ محصول خود کسب درآمد کرد، عمده‌ترین درآمد این شرکت از فروش محصول «سیمان فله تیپ ۲» با ۳۲ میلیارد تومان بود و از محصول دیگر که «سیمان پاکتی پوزولانی» باشد نیز ۳۱ میلیارد تومان درآمد حاصل کرد.

بر پایه این گزارش، مقدار فروش ماهانه سیمان آرتا اردبیل در خردادماه سال جاری به ۱۰۸ هزار و ۸۵۷ تن رسید که این مقدار فروش در مقایسه با ماه گذشته رشد ۱۱ درصدی را از خود بر جای گذاشت، مجموع فروش تجمیعی این شرکت سیمانی طی ۶ ماه سپری‌شده از سال مالی ۴۴۷ هزار و ۹۶۰ تن بود.

پرفروش‌ترین محصول سیمان آرتا اردبیل در خردادماه مربوط به «سیمان پاکتی پوزولانی» با ۵۹ هزار و ۱۷۹ تن بود، نرخ فروش این محصول ۵۳۶ هزارتومان در ازای هر تن بود.