شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 31خرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 31خرداد

شروع بازار امروز متعادل بود اما خیلی زود و با قدرت نمایی فروشندگان، دادوستدها رنگ قرمز به خود گرفت و بازار منفی شد تا همچنان با بازاری کم رمق و کم جان و منفی مواجه باشیم و تنها تک نمادهایی نظیر ثفارس، آسیاتک، تفارس، دی، ستران، فمراد، خزامیا، بموتو، کساپا، خاور، حفارس، حگردش، حکشتی، فتوسا، فگستر و...در سایر صنایع و نمادهای بازار افت قیمتی مجدد را نظاره گر باشیم.

شاخص کل نیز همراه با افت ارزش دادوستدها، با افت بیش از ۷ هزار واحدی به ارتفاع ۱.۵۳۹ میلیون واحدی رسید، در این میان نمادهای فملی و نوری بیشترین تاثیر منفی و نمادهای حکشتی و بوعلی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل ایجاد کردند تا افت بیشتر آن جلوگیری نمایند.

در نگاهی مختصر به رخدادهای کلی بازار امروز؛ معاملات بلوکی خودرویی ها، حاشیه فراوان در مجمع بانک ملت و ادامه پنهان کاری مدیران این بانک مهم بازار سرمایه و کشور، عرضه کامل صف خرید بانک دی حاشیه ساز! سرانه و قدرت خرید به نمادهای وخاور، وآذر، پشاهن، وسالت، فتوسا، حکشتی، کساپا، سامان، ورنا، رکیش، ثفارس، تفارس، گپارس، آسیاتک، قشیر، بگیلان، غناب، سپیدار، امین، توسن، تکنو، شیراز، بموتو و دشیمی و در نهایت ارزش معاملات خرد بسیار پایین ۳.۷ همتی می توان اشاره کرد.


سه شنبه 31 خرداد 1401 گزارش روزانه