شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 20 اردیبهشت

گزارش وضعیت بازار بورس 20 اردیبهشت

پس از چند هفته رشد، و افزایش عرضه روز گذشته در روز جاری مجددا صنایع غذایی، زراعت و دامپروری و برخی تک نمادهای خاص مانند شبریز، شپاکسا و... همچنان از تقاضای بالاتری نسبت به سایر صنایع برخوردار بودند و معاملاتی مثبت را تجربه کردند. در انتهای دادوستدهای امروز و پس عقب نشینی فروشندگان و افزایش کلی تقاضا در نیمه دوم بازار، شاخص کل با افت 568 واحدی ارتفاع ۱.539 میلیون واحدی را ثبت نمود که در این میان نمادهای فملی و کچاد بیشترین تاثیر منفی و نمادهای شبریز و کگل بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل ایجاد کردند. در نگاهی مختصر به رخدادهای قابل توجه بازار امروز بیشترین ورود نقدینگی به نمادهای زپارس، سیمرغ و خساپا، مجموع صفوف خرید 695 میلیارد تومانی و صفوف ‌فروش 125 میلیارد تومانی ارزش معاملاتی در حدود 6.9 همت می توان اشاره کرد.

سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 گزارش روزانه