شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 3 خرداد

گزارش وضعیت بازار بورس 3 خرداد

بازار امروز را در حالی نظاره گر بودیم که مصاحبه دیشب و البته اینبار مثبت رئیس سازمان خصوصی سازی، فشار فروش هیجانی گروه خودرویی را گرفت و معاملات متعادل آنها و در نتیجه کل بازار را ایجاد کرد در این بین برخی تک نمادها همانند حکشتی، وخارزم، رمپنا، غبشهر، زقیام، قثابت و ثغرب، فمراد و...عرضه های اولیه و صنایعی نظیر نیروگاهی و سیمانی از اقبال بیشتر و تقاضای به مراتب بالاتری برخوردار بودند تا از بهتر بودن شرایط شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل حکایت داشته باشند. نکته قابل تامل دادوستدهای چند روز گذشته، خروج نقدینگی حقیق ها از بازار و افزایش ورود نقدینگی به صندوق های ETF می باشد که از مردد بودن فعالین بازار با توجه به ابهامات فراوان صنایع و اقتصاد کشور، حکایت دارد.

در انتهای دادوستدها، شاخص کل با افت حدود ۱۵۰۰ واحدی مواجه و به ارتفاع ۱.۵۵۵ میلیون واحدی برسد، در این بین نمادهای فولاد و فخاس بیشترین تاثیر منفی و نمادهای رمپنا و فارس، حکشتی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل ایجاد کردند تا از افت بیشتر آن جلوگیری نمایند.

در نگاهی مختصر به رخدادهای کلی بازار امروز؛ بازگشایی موفق اما همچنان سلیقه ای و قابل تامل نماد تفارس توسط ناظر فرابورس، بیشترین خروج نقدینگی از صنایع فلزی، پتروپالایشگاهی و خودرویی و در مقابل بیشترین ورود نقدینگی به صندوق های ETF، صنایع نیروگاهی و سیمانی، ارزش معاملات خرد بیش از ۵ همتی می توان اشاره کرد.

 

سه شنبه 3 خرداد 1401 گزارش روزانه