شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس 28 اردیبهشت

گزارش وضعیت بازار بورس 28 اردیبهشت

در آخرین روز هفته بازار با توجه به قرار داشتن شاخص کل در سطوح مهم مقاومتی روانی، اکثرا متعادل و منفی در همه صنایع دنبال شد و خریداران با چاشنی احتیاط و وسواس قیمت و تمرکز بر خرید در قیمت های پایین رفتار کردند و به جز صنعت خودرویی که به دلیل انتشار رسمی خبر عرضه بلوکی، گروه شوینده به دلیل افزایش مجدد نرخ محصولات، گروه معدنی به دلیل داشتن سهامداران عمده قوی و عرضه های اولیه که ورود نقدینگی داشتند، سایر گروه ها با برتری فروشندگان و نوسانات منفی به کار خود پایان دادند که در این بین معاملات منفی گروه پالایشگاهی، نمایان تر از سایر گروه ها بود تا در انتهای دادوستدهای امروز، شاخص کل با افت حدود ۱۱ هزار واحدی مواجه و به ارتفاع ۱.۵۴۵ میلیون واحدی برسد، در این بین نمادهای شپنا و شبندر بیشترین تاثیر منفی و نمادهای کچاد و کگل بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل ایجاد کردند تا از افت بیشتر آن جلوگیری نمایند.

در نگاهی مختصر به رخدادهای بازار امروز، به بیشترین ورود پول به صنایع سرمایه گذاری، صندوق های ETF و محصولات شیمیایی و خودرویی و در مقابل صنایع فلزی، پالایشگاهی، بیمه ای و بانکی ها با خروج بیشترین نقدینگی مواجه بودند همچنین بیشترین سرانه و قدرت خرید و ورود پول به نمادهای وآفر، مدیریت، حگهر، ثعتما، ولملت، فلات، امین، کصدف، آسیاتک، ورنا، خگستر، قرن، وسنا، فمراد، رافزا، ولتجار، کچاد، پاکشو، کگهر، کقزوی، کگیش، واتوس و لطیف، مجموع صفوف خرید ۳۵۳ میلیارد تومانی و مجموع صفوف ‌فروش ۱۴۸ میلیارد تومانی و در نهایت ارزش معاملات خرد حدود ۶ همتی می توان اشاره کرد.


چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 گزارش روزانه