شرکت کارگزاری ملل پویا

گزارش وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 22 اسفند

گزارش وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 22 اسفند

شروع بازار امروز در اکثر صنایع متعادل با گرایش منفی بود و تنها برخی صنایع کوچک نظیر زراعت، غذایی و قندی پرتقاضا و مثبت ظاهر شدند اما در نیمه دوم بازار با افزایش تقاضا و نوسانات مثبت صنایع بزرگی همانند پالایشگاهی، خودرویی، معدنی و بانکی مواجه شدیم تا ریزش شاخص کل کم رنگ شده و در نهایت شاخص کل با رشد اندک بیش از ۲ هزار واحدی به ارتفاع ۱.۳۳۵ میلیون واحدی برسد، در این بین نمادهای شستا و شیراز بیشترین تاثیر منفی و نمادهای کگل و شتران بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل ایجاد کردند تا از افت بیشتر شاخص کل جلوگیری نمایند.

در نگاهی مختصر به رخدادهای قابل توجه بازار امروز به بیشترین خروج نقدینگی از صنایع فلزی، بانکی و خودرویی و شیمیایی و در مقابل بیشترین ورود نقدینگی به صنایع پیمانکاری صنعتی، قندی، پالایشگاهی و زراعت و در انتها ارزش معاملاتی در حدود 2.۷ همت می توان اشاره کرد. 

یکشنبه 22 اسفند 1400 گزارش روزانه