شرکت کارگزاری ملل پویا

"شکبیر" با ۵ محصول وارد رینگ معاملاتی شد

"شکبیر" با ۵ محصول وارد رینگ معاملاتی شد

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در هفته‌ای که پشت سر گذاشت ۲,۴۰۰ تن از محصول «پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۳ EX» را در بورس کالا مورد معامله قرار داد و این مقدار عرضه در مقایسه با هفته گذشته بدون تغییر بود، تقاضای به ثبت رسیده برای این محصول طی هفته گذشته ۲,۸۴۰ تن بود، حجم معامله محصول «پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۳ EX» در پایان هفته منتهی به ۶ اسفندماه ۲,۴۰۰ هزار تن به ثبت رسید که تمام این محصول تا پایان هفته فروخته شد.

نرخ فروش هر تن از محصول «پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۳ EX» برابر با ۲۷۵,۱۷۹ هزار ریال اعلام شد که یک درصد کاهش نرخ فروش را نسبت به هفته گذشته به همراه داشت باشد و همچنین مجموع درآمد این پتروشیمی از فروش محصول «پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۳ EX» به ۶۶ میلیارد و ۴۲ میلیون تومان رسید که کاهش درآمد یک درصدی را نسبت به هفته منتهی به ۲۹ بهمن‌ماه تجربه کرد.

دیگر محصولی که توسط "شکبیر" در بورس کالا به فروش رسید مربوط به «پلی اتیلن سبک فیلم H ۲۴۲۰» بود که مورد عرضه قرار گرفت، مقدار عرضه این محصولات برابر با ۱,۰۰۰ تن و تقاضا برای این محصول ۱۱۰ تن ارائه شد و حجم معامله این محصول نیز به ۹۰ تن رسید، میزان درآمدی که این پتروشیمی از فروش «پلی اتیلن سبک فیلم H ۲۴۲۰» در هفته منتهی به ۶ اسفندماه ۱۴۰۰ شناسایی کرد برابر با ۳ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید، مقدار حجم معامله این محصول با اُفت ۴۰ تنی همراه بود.

محصولی دیگری که پتروشیمی امیرکبیر تا پایان هفته مورد عرضه قرار داد متعلق به «پلی اتیلن سنگین فیلم ۵ EX» بود که ۴۵۰ تن از این محصول را روانه بورس کالا کرد که با کاهش ۵۰ تنی در مقایسه با هفته گذشته روبه‌رو بود، مقدار تقاضا برای این محصول ۴۰ تن بود اما؛ با وجود اینکه تقاضا وجود داشت محصولی به فروش نرسید، توسط پتروشیمی امیرکبیر محصولات دیگری را نیز طی این هفته روانه بازار کرد که می‌توان به «پلی اتیلن سنگین تزریقی ۴ I» با ۵۰۴ تن و «پلی اتیلن سبک خطی AA ۰۲۰۹» با ۴,۹۵۰ تن اشاره کرد.

درآمدزاترین محصول پتروشیمی امیرکبیر در پایان هفته منتهی به ۶ اسفندماه مربوط به «پلی اتیلن سبک خطی AA ۰۲۰۹» با ۹۱ میلیارد و ۹۴۹ میلیون تومان بود که با کاهش درآمد ۴۰ درصدی در مقایسه با هفته گذشته مواجه بود و حجم معامله این محصول ۳,۰۳۶ تن بود.