شرکت کارگزاری ملل پویا

نوسان الاکلنگی صادرات "شدوص"

نوسان الاکلنگی صادرات "شدوص"

شرکت دوده صنعتی پارس در بهمن‌ماه سال جاری مجموع درآمدی که از فروش محصولات طی این دوره ماهانه شناسایی کرد بالغ‌بر ۷۶۲ میلیارد ریال بود و درآمد‌های تجمیعی این شرکت طی ۱۱ ماه گذشته ۷،۵۹۵ میلیارد ریال به ثبت رسید، درآمد ماهانه شدوص در بهمن‌ماه ۱۰ درصد بالاتر از میانگین درآمد‌ها طی ۱۱ ماه سپری‌شده از سال مالی بود.

درآمد ماهانه‌ای که توسط این شرکت معدنی اعلام شد از فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی به دست آمد و عمده‌ترین درآمد ارائه‌شده این شرکت از فروش «انواع گرید دوده» در بازار داخلی با ۶۹۳ میلیارد ریال به ثبت رسید، همچنین لازم به ذکر است که ۹ درصد از کل درآمد ماهانه این شرکت از فروش محصولات در بازار خارج از کشور بود.

بر اساس این گزارش، درآمد ماهانه شناسایی‌شده دوده صنعتی پارس در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته تغییر بزرگی را از خود بر جای نگذاشت و تقریباً بدون تغییری خاصی بود و در مقایسه با سال گذشته نیز ۱۸۱ درصد افزایش پیدا کرد، درآمدی که "شدوص" طی ۱۱ ماه گذشته از خود باقی گذاشته ۱۵۴ درصد افزایش داشت.

بیشترین درآمد حاصل‌شده "شدوص" در بهمن‌ماه از فروش محصولات مربوط به محصول «انواع گرید دوده» بود که ۶۹۳ میلیارد ریال درآمدزایی داشت که و عنوان تنها محصول به فروش رفته در بازار داخل کشور را به خود اختصاص داد، نرخ فروش این محصول در بهمن‌ماه سال جاری برابر با ۲۸ میلیون و ۷۶۶ هزارتومان اعلام شد که ۸ درصد افزایش نرخ را نسبت به ماه گذشته به همراه داشت.

بر اساس این گزارش، شرکت دوده صنعتی پارس در بهمن‌ماه ۲,۷۱۳ تن از محصولات خود را به فروش رساند که با کاهش ۵ درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه بود، مجموع فروش محصولات این شرکت طی ۱۱ ماه گذشته ۳۰,۳۸۳ تن شناسایی شد که در مقایسه با سال گذشته ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد.

پرفروش‌ترین محصول "شدوص" در بهمن‌ماه متعلق به تنها محصول ارائه‌شده در بازار داخلی «انواع گرید دوده» بود که ۲،۴۱۱ تن از این محصول به فروش رسید، طی ۱۱ ماه گذشته ۲۸،۸۲۶ تن از این محصول فروش رفت، محصول دیگری که توسط شدوص به فروش رفت مربوط به «دوده صادراتی» با ۳۰۲ تن بود که نرخ فروش این محصول ۲۲ میلیون و ۶۱۳ هزارتومان اعلام شد.