شرکت کارگزاری ملل پویا

نرخ فروش «PVC» "شپترو کاهشی شد

نرخ فروش «PVC» "شپترو کاهشی شد

شرکت پتروشیمی آبادان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به دی‌ماه سال جاری میزان درآمدی که از فروش محصولات خود طی این دوره شناسایی کرد برابر با ۶۹۰ میلیارد ریال بود و طی ۱۰ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی نیز شپترو درآمد‌های تجمیعی را ۱۰،۱۶۴ میلیارد ریال اعلام کرد، همچنین میزان سرمایه به ثبت رسیده این پتروشیمی برابر با ۵.۵۲۰ میلیارد ریال بود.

درآمد‌های عملیاتی این پتروشیمی در دی‌ماه سال جاری از فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی به ثبت رسید که عمده‌ترین میزان درآمد در بازار داخل کشور به دست آمد و مابقی آن نیز در بازار صادراتی شناسایی شد که دربرگیرنده ۱۱ درصد از درآمد ماهانه این پتروشیمی بوده است.

بر پایه این گزارش، درآمدی ماهانه‌ای که پتروشیمی آبادان در دی‌ماه سال جاری از فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی به ثبت رساند ۵۴ درصد کاهش را در مقایسه با ماه گذشته به همراه داشت و درآمد این پتروشیمی نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۰۴ درصدی را در پی داشت، همچنین مجموع درآمد تجمیعی این پتروشیمی طی ۱۰ ماه گذشته ۱۱۴ رشد پیدا کرد.

بیشترین درآمدی که شپترو از فروش محصولات شناسایی کرد مربوط به محصول «PVC» در بازار داخلی بود که طی این ماه مبلغی بالغ‌بر ۵۸۶ میلیارد ریال درآمدزایی داشت، نرخ فروش این محصول در دی‌ماه ۴۱ میلیون و ۶۶۷ هزارتومان در ازای هر تن اعلام شد که با ۹ درصد کاهش نرخ را نسبت به ماه گذشته به همراه داشت.

باارزش‌ترین محصول به فروش رفته توسط "شپترو" در دی‌ماه مربوط به «PVC» در بازار فروش صادراتی بود که با نرخ ۴۸ میلیون و ۲۷۵ هزارتومان به فروش رسید که در بازار خارجی شاهد ۲ درصد افزایش نرخ بود، درآمد حاصل از فروش صادراتی این پتروشیمی طی ۱۰ ماه گذشته برابر با ۲،۷۱۳ میلیارد ریال بود.

بر اساس این گزارش صورت گرفته، شرکت پتروشیمی آبادان در دی‌ماه مقدار فروش محصولات خود را طی این دوره برابر با ۲,۳۷۷ تن شناسایی کرد که نسبت به ماه گذشته ۴۷ درصد کاهش فروش را تجربه کرد و بیشترین مقدار فروش ماهانه "شپترو" را در بازار داخلی با ۲۷،۷۳۸ تن مشاهده می‌کنیم، از ابتدای سال مالی تا انتهای دی‌ماه نیز مقدار فروش این پتروشیمی ۳۷,۵۶۱ تن بود.

مقدار فروش محصولاتی که طی ۱۰ ماه گذشته به فروش رفته نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش فروش داشت، پرفروش‌ترین محصول ارائه‌شده توسط پتروشیمی آبادان مربوط به «PVC» با ۱،۴۰۷ تن بود و دیگر محصولات به فروش رفته این پتروشیمی «سود سوز آور، ئی دی سی، DDB و سایر» بوده است.