شرکت کارگزاری ملل پویا

سهم ۲ درصدی بازار صادراتی "جم‌پیلن"

سهم ۲ درصدی بازار صادراتی "جم‌پیلن"

شرکت پلی‌پروپیلن جم در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به دی‌ماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد عملیاتی حاصل از فروش محصولات خود طی دوره یک‌ماهه را برابر با ۶،۰۴۹ میلیارد به ثبت رساند و طی ۱۰ ماهه (سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰) گذشته درآمد‌های تجمیعی این شرکت از فروش محصولات نیز مبلغی بالغ‌بر ۷۷،۳۷۱ میلیارد ریال ارائه شد.

درآمد ماهانه شرکت پلی‌پروپیلن جم در دی‌ماه از فروش محصولات در بازار‌های داخل کشور و صادراتی به دست آمد، عمده‌ترین درآمدی که "جم‌پیلن" طی دهمین ماه از سال جاری شناسایی کرد در بازار داخل کشور بود، درآمدی که از بازار صادراتی ارائه شد سهم ۲ درصدی از کل درآمد ماهانه را به همراه داشت.

بر پایه این گزارش صورت گرفته، درآمد ماهانه‌ای که شرکت پلی‌پروپیلن جم از فروش محصولات در دی‌ماه به ثبت رساند نسبت به ماه گذشته ۳۷ درصد کاهش را شاهد بود و میزان درآمدی که این پتروشیمی طی ۱۰ ماه گذشته از خود بر جای گذاشت با رشد ۵۴ درصدی روبه‌رو بود، همچنین درآمد ماهانه این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته با اُفت ۳۴ درصدی همراه بود.

بر اساس نمودار درآمد‌های "جم‌پیلن" از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه شاهد آن هستیم که این پتروشیمی برای دومین ماه متوالی با کاهش درآمد روبه‌رو بوده، بیشترین درآمد ارائه‌شده که طی ۱۰ ماه گذشته مربوط به آبان ماه ۱۴۰۰ بود که اوج درآمد ماهانه ”جم‌پیلن" را در اختیار داشت، جم‌پیلن درآمدی که در دی‌ماه اعلام کرد نسبت به میانگین درآمد خود طی ۹ ماه گذشته ۲۴ درصد کاهش داشت.

بیشترین درآمدی که "جم‌پیلن" طی این دوره ماهانه از فروش محصولات خود به دست آورد مربوط به فروش «پلی‌پروپیلن با بسته‌بندی پالت» با ۵،۵۸۰ میلیارد ریال بود و نرخ فروش این محصول در دی‌ماه ۳۷ میلیون و ۶۷۶ هزارتومان در ازای هر تن به ثبت رسید که نسبت به ماه گذشته ۳ درصد افزایش نرخ را تجربه کرد و «پلی‌پروپیلن صادراتی» نیز با ۳۴۰ میلیارد ریال در جایگاه بعدی درآمدزاترین محصول قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، پلی‌پروپیلن جم در دی‌ماه سال جاری ۲۴,۴۷۸ تن از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به ماه گذشته و دوره مشابه سال گذشته به ترتیب (۳۴ و ۴۲ درصد) کاهش فروش را تجربه کرد، از ابتدای سال مالی تا انتهای دی‌ماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۲۱۵,۹۳۵ تن اعلام شد، بیشترین فروش محصولات طی ۱۰ ماه گذشته در اختیار «پلی‌پروپیلن با بسته‌بندی پالت» با ۱۹۲،۸۳۹ تن بود.