شرکت کارگزاری ملل پویا

کاهش فروش ماهانه "شگویا" در دی‌ماه

کاهش فروش ماهانه "شگویا" در دی‌ماه

شرکت پتروشیمی تندگویان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به دی‌ماه سال جاری مجموع درآمد عملیاتی حاصل از فروش محصولات خود طی این دوره یک‌ماهه را مبلغی بالغ‌بر ۱۲،۵۹۹ میلیارد ریال ارائه کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای دی‌ماه نیز مجموع درآمد تجمیعی شناسایی‌شده طی این دوره ۱۰ ماهه را برابر با ۱۳۵،۰۵۷ میلیارد ریال به ثبت رساند.

درآمد ماهانه‌ای که این شرکت پتروشیمی در دی‌ماه سال جاری به دست آورد مربوط به فروش محصولات در بازار‌های داخلی بود و در دهمین‌ماه سپری‌شده از سال مالی در بازار صادراتی فعالیتی نداشت.

بر اساس این گزارش، درآمدی که شرکت پتروشیمی تندگویان در دی‌ماه سال جاری از فروش محصولات شناسایی کرد شاهد کاهش درآمد ۱۰ درصدی درآمد ماهانه خود بود و همچنین درآمد این پتروشیمی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت.

بیشترین میزان درآمدی که "شگویا" از فروش محصولات طی این دوره اعلام کرد از فروش محصول «گرید بطری» با ۶،۵۶۱ میلیارد ریال بود و نرخ فروش این محصول در دی‌ماه ۳۱ هزارتومان در ازای هر کیلوگرم به ثبت رسید، درآمدی که از فروش این محصول طی ۱۰ ماه گذشته شناسایی شد برابر با ۶۳،۸۵۵ میلیارد ریال بود.

شگویا در دهمین‌ماه از سال جاری محصولاتی که به فروش رساند عبارتند از «گرید بطری، گرید الیافی و نخ POV» که مقدار فروش ماهانه این ۳ محصول برابر با ۴۳،۵۴۶ تن است.

فروش ماهانه "شگویا" در مقایسه با ماه گذشته ۹ درصد کاهش پیدا کرد، بیشترین مقدار فروش ماهانه شگویا در اختیار محصول «گرید بطری» با ۲۱،۱۷۶ تن بود که ۴۹ درصد از کل مقدار فروش ماهانه این پتروشیمی را به خود اختصاص داد.

پتروشیمی تندگویان از ابتدای سال مالی تاکنون توانست ۳،۴۲۵ تن از محصولات خود را در بازار خارج از کشور به فروش برساند که این مقدار ۸۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش‌یافته است.