شرکت کارگزاری ملل پویا

«پلی پروپیلن» پُرفروش‌ترین "شاراک" نام گرفت

«پلی پروپیلن» پُرفروش‌ترین "شاراک" نام گرفت

درآمد‌های "شاراک" طی ۹ ماهه گذشته (سال منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰) با افزایش ۱۱۲ درصدی درآمد‌ها را نسبت به سال گذشته تجربه کرد.

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت پتروشیمی شازند (اراک) در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذرماه مجموع درآمد‌های عملیاتی ثبت‌شده طی این دوره ماهانه را بالغ‌بر با ۱۷،۸۶۵ میلیارد ریال اعلام کرد. "شاراک" از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز توانسته درآمد‌های شناسایی‌شده خود طی ۹ ماه گذشته را برابر با ۱۴۸،۹۱۲ میلیارد ریال به ثبت برساند، همچنین میزان سرمایه ارائه‌شده طی این دوره توسط این پتروشیمی ۸,۰۶۴ میلیارد ریال بود.

درآمد‌های حاصل‌شده پتروشیمی شازند (اراک) در آذرماه از فروش محصولات در ۲ بازار داخلی و صادراتی تشکیل شد، بیشترین سهم فروش در اختیار بازار داخلی بود که ۷۸ درصد درآمد‌های به‌دست‌آمده متعلق به این بازار بود و همچنین درآمدزایی این پتروشیمی در بازار داخلی نسبت به ماه گذشته ۱۴ درصد افزایش پیداکرده است.

درآمدی که پتروشیمی شازند (اراک) در نهمین‌ماه سپری‌شده از سال جاری کسب کرد نسبت به آبان‌ماه، ۱۰ درصد کاهش داشت اما؛ در مقایسه با دوره مشابه سالانه ۳۸درصد افزایش درآمد را مشاهد کرد. درآمد‌های "شاراک" طی ۹ماهه گذشته (منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰) نیز ۱۱۲ درصد رشد درآمد‌ها را نسبت به سال گذشته تجربه کرد.

پتروشیمی شازند بیشترین درآمد شناسایی‌شده طی ۹ ماه گذشته را در شهریورماه با ۲۱ هزار میلیارد ریال به ثبت رساند و پس‌ از آن نیز عمده‌ترین درآمد ماهانه در آبان ماه حاصل شد. بیشترین درآمدزایی پتروشیمی شازند از فروش محصولات در بازار داخل با ۱۳،۹۰۱ میلیارد ریال بوده و در این بازار نیز اکثریت درآمد حاصل‌شده را محصول «پلی‌پروپیلن» با ۳،۱۵۲ میلیارد ریال به خود اختصاص داد. درآمد ارائه شده از فروش محصولات در بازار صادراتی نیز برابر با ۳،۹۶۴ میلیارد ریال ثبت شد که بیشترین درآمد مربوط به فروش «هیدروکربور ۸۰ A» با ۱،۲۹۳ میلیارد ریال درآمدزایی بود. از سوی دیگر با نگاهی صادراتی به پتروشیمی شازند طی ۹ماه گذشته نیز می‌‌تون درآمدی بالغ‌بر ۵۶،۲۶۵ میلیارد ریال را به نمایش گذاشت که ۳۸ درصد کل درآمد‌های تجمیعی این پتروشیمی را در برگرفته می‌گیرد.

"شاراک" در آذرماه مجموع فروش محصولات خود را طی این دوره یک‌ماهه بالغ‌بر ۶۵,۵۴۴ تن اعلام کرد و طی ۹ ماهه گذشته نیز موفق به فروش ۶۳۸,۵۷۸ تن از محصولات خود شد که شاهد رشد بیشترین مقدار فروش در بازار داخلی رخ داد، همچنین محصولاتی که این دوره ۹ ماهه به فروش رسید نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش پیدا کرد. فروش ماهانه این پتروشیمی در آذرماه نسبت به ماه گذشته ۱۴ درصد کاهش را مشاهده کرد، بیشترین مقدار فروش "شاراک" در نهمین ماه از سال جاری از فروش محصولات در بازار داخلی بود که ۴۷,۳۸۱ تن از محصولات را به فروش رساند.

بیشترین محصول فروش رفته طی این دوره ماهانه در اختیار «پلی‌پروپیلن» در بازار داخلی با ۸،۲۲۰ تن بوده که نرخ فروش آن ۳۸ میلیون و ۳۴۷ هزارتومان در ازای هر تن به ثبت رسید. پرفروش‌ترین محصول در بازار صادراتی متعلق به «هیدروکربور۸۰ A» با ۷،۵۷۶ تن بود که نرخ فروش این محصول نیز ۱۷ میلیون تومان در ازای هر تن به ثبت رسید. لازم به ذکر است که گران‌ترین محصول این پتروشیمی در اختیار محصول «وینیل استات» در بازار صادراتی با نرخ ۵۷ میلیون و ۵۳۵ هزارتومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲۹ درصد افزایش نرخ داشت.