شرکت کارگزاری ملل پویا

"شپدیس" تکیه‌گاه "پارسان"

"شپدیس" تکیه‌گاه "پارسان"

"پتروشیمی پارس" زیر چتر تمرکزی این سرمایه‌گذار قرار گرفت؛

در بخش صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های بورسی "پارسان" بیشترین بهای تمام‌شده متعلق به شرکت «پتروشیمی پارس» با ۲۵،۴۴۲ میلیارد ریال بود که تغییری را نسبت به ماه گذشته نداشت.

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذرماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکت‌های بورسی و غیربورسی را برابر با ۹۸،۶۷۸ میلیارد ریال شناسایی کرد و عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بخش شرکت‌های بورسی با ۸۳،۸۱۰ میلیارد ریال به دست آمد که نسبت به ماه گذشته افزایش داشت. بیشترین ارزش بازار ارائه‌شده "پارسان" در نهمین ماه از سال جاری متعلق به بخش «محصولات شیمیایی» با ۱،۴۷۸،۱۸۱ میلیارد ریال بود و پس‌ازآن نیز «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» با ۳۳۵،۵۵۰ میلیارد ریال بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داد. در بخش صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های بورسی "پارسان" بیشترین بهای تمام‌شده متعلق به شرکت «پتروشیمی پارس» با ۲۵،۴۴۲ میلیارد ریال بود که تغییری را نسبت به ماه گذشته نداشت و ارزش بازار آن نیز بالغ‌بر ۲۰۱،۲۴۱ میلیارد ریال شناسایی شد. بیشترین ارزش بازار این شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به شرکت «پتروشیمی پردیس» با ۷۸۴،۸۴۱ میلیارد ریال بود.

"پارسان" با سرمایه ثبت‌شده ۴۰,۵۰۰ میلیارد ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده درآمد ۲،۶۰۰ میلیون ریال داشت. شرکت در انتهای آذرماه چندین شرکت را با بهای تمام‌شده ۸۳،۸۱۰ میلیارد ریال در پرتفوی بورسی خود داشت که با رشد ۲,۰۹۰ درصدی به مبلغ ۱،۸۳۵،۱۷۷ میلیارد ریال دست‌یافت و این در صورتی است که ارزش بازار این شرکت سرمایه‌گذاری نسبت به ماه گذشته ۳ درصد (۵۴,۷۰۱ میلیارد ریال) کاهش را شاهد بوده است. همان‌طور که گفته شد شرکت پارسان در آذرماه توانسته در بخش شرکت‌های غیر بورسی نیز سرمایه‌گذاری انجام دهد که بهای تمام‌شده این سرمایه‌گذاری برابر با ۱۴،۸۶۸ میلیارد ریال بود، عمده بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری مربوط به شرکت «دماوند انرژی عسلویه» با ۵،۹۳۷ میلیارد ریال بوده است.