شرکت کارگزاری ملل پویا

پرفروش‌ترین "شنفت"

پرفروش‌ترین "شنفت"

شرکت نفت پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به دی‌ماه سال جاری مجموع درآمد عملیاتی حاصل از فروش محصولات طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۶،۱۶۵ میلیارد ریال به ثبت رساند و درآمد تجمیعی این شرکت روانکار طی ۱۰ ماه گذشته مبلغی برابر با ۵۵،۹۱۲ میلیارد ریال ارائه شد.

میزان درآمدی که شنفت در دهمین ماه از سال جاری اعلام کرد از فروش محصولات در ۲ بازار داخلی و صادراتی به دست آمد، بیشترین درآمدزایی صورت گرفته از فروش محصولات مربوط به بازار خارج از کشور بود.

بر پایه این گزارش، شرکت نفت پارس درآمدی که از فروش محصولات در دی‌ماه سال جاری کسب کرد با افزایش درآمد نزدیک به ۵ درصد نسبت به آذرماه مواجه بود و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز رشد ۴۶ درصدی را شاهد بود، همچنین میزان درآمد‌های تجمیعی این شرکت طی ۱۰ ماه سپری‌شده از سال مالی در مقایسه با دوره مشابه ۹۶ درصد افزایش درآمد را شاهد بود.

بر اساس متن فوق بیشترین درآمد حاصل‌شده از فروش محصولات در بازار خارج از کشور با ۳،۳۵۳ میلیارد ریال به ثبت رسید، عمده‌ترین درآمدی که طی این دوره ماهانه اعلام شد مربوط به «روغن پایه (صادراتی)» با ۱،۷۵۲ میلیارد ریال بود که ۲۸ درصد از کل درآمد ماهانه را به خود اختصاص داد، نرخ فروش این محصول ۲۰ هزارتومان در ازای هر کیلوگرم بود.

در بازار داخلی نیز درآمدزاترین محصول متعلق به «روغن موتور دیزلی (داخلی)» با ۸۸۴ میلیارد ریال بود و نرخ فروش این محصول نزدیک به ۲۳ هزارتومان در ازای هر تن شناسایی شد.

مجموع فروش ماهانه شرکت نفت پارس در دی‌ماه ۳۳،۷۰۸،۸۳۲ (کیلوگرم/لیتر) به ثبت رسید که افزایش ۱۰ درصدی را در مقایسه با ماه گذشته به همراه داشت، مجموع فروش تجمیعی این شرکت ۳۱۶،۰۴۶،۸۸۰ (کیلوگرم/لیتر) شناسایی شد.

پرفروش‌ترین محصول شنفت در دی‌ماه مربوط به «اکسترکت» با ۱۳،۵۹۹،۰۸۴ کیلوگرم در بازار صادراتی بود که نرخ فروش آن ۱۰ هزار تومان در ازای هر کیلوگرم بود و این محصول افزایش نرخ ۲۰ درصدی را تجربه کرد،.

نرخ فروش روغن موتور‌های بنزینی "شنفت" در دی‌ماه بالغ‌بر ۳۲ هزار تومان در ازای هر لیتر اعلام شد که افزایش ۱۰ درصدی را در مقایسه با ماه گذشته از خود بر جای گذاشت.