شرکت کارگزاری ملل پویا

دوده صنعتی پارس ناتوان در حفظ اوج درآمدها

دوده صنعتی پارس ناتوان در حفظ اوج درآمدها

شرکت دوده صنعتی پارس در دی‌ماه سال جاری مجموع درآمد عملیاتی خود از فروش محصولات طی این دوره ماهانه را بالغ‌بر ۷۶۰ میلیارد ریال به ثبت رساند و درآمد‌های تجمیعی این شرکت طی ۱۰ ماه گذشته ۶،۸۳۳ میلیارد ریال اعلام شد.

درآمد‌های این شرکت معدنی از فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی به دست آمد و نظاره‌گر آن هستیم که عمده‌ترین درآمد‌های این شرکت در بازار داخلی با ۷۵۰ میلیارد ریال شناسایی شد، همچنین در دی‌ماه از فروش محصولات در بازار صادراتی نیز ۹ میلیارد ریال درآمد داشت.

بر اساس این گزارش، درآمدی که دوده صنعتی پارس در دی‌ماه سال جاری از فروش محصولات به دست آورد نسبت به ماه گذشته ۱۹ درصد کاهش درآمد را تجربه کرد و در مقایسه با سال گذشته نیز ۱۳۷ درصد افزایش پیدا کرد، درآمدی که "شدوص" طی ۱۰ ماه گذشته از خود باقی گذاشته ۱۵۱ درصد افزایش داشت.

بیشترین درآمدی که دوده صنعتی پارس در دی‌ماه از فروش محصولات به ثبت رساند مربوط محصول «انواع گرید دوده» بود که ۷۵۰ میلیارد ریال درآمدزایی داشت که تنها محصول به فروش رفته در بازار داخل کشور بود و نرخ فروش این محصول در دی‌ماه سال جاری برابر با ۲۶ میلیون و ۶۰۲ هزارتومان اعلام شد، درآمدی که در بازار صادراتی شناسایی شد از فروش محصول «دوده صادراتی» ۹ میلیارد ریال بود.

بر اساس این گزارش، شرکت دوده صنعتی پارس در دی‌ماه ۲،۸۲۳ تن از انواع «گرید دوده» در بازار داخلی به فروش رساند و ۳۹ کیلوگرم از «دوده صادراتی» را نیز در بازار خارجی فروخت، نرخ فروش انواع «گرید دوده» در دهمین ماه از سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۷ درصد افزایش نرخ را تجربه کرد.

شرکت دوده صنعتی پارس از ابتدای سال مالی تا انتهای دی‌ماه ۲۶،۴۱۵ تن از محصولات خود را در بازار داخل کشور فروخت و در بازار خارج از کشور نیز ۱،۲۵۵ کیلوگرم فروش داشت.