شرکت کارگزاری ملل پویا

عرضه اسیداستیک "شفن" به ثبات رسید

عرضه اسیداستیک "شفن" به ثبات رسید

شرکت پتروشیمی فن‌آوران در هفته منتهی به ۳۰ دی ماه سال ۱۴۰۰ تنها محصولی که در بورس کالا به عرضه گذاشت مربوط به محصول اسید استیک بود که از فروش این محصول "شفن" ۱۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان درآمدزایی داشت که در مقایسه با هفته گذشته با کاهش درآمد مواجه بود.

بر پایه این گزارش، شرکت پتروشیمی فن‌آوران طی هفته گذشته ۱,۰۳۲ تن از محصول اسیداستیک را در بورس کالا وارد رینگ معاملات کرد و به عرضه رساند، اسیداستیک با حجم معامله ۱,۰۳۲ تنی همراه بود و لازم به ذکر است که این پتروشیمی تمام اسیداستیک عرضه شده در بورس کالا را به فروش رساند.

مقدار عرضه این محصول در مقایسه با هفته گذشته ثابت باقی ماند، اسیداستیک عرضه شده پتروشیمی فن‌آوران در بورس کالا طی هفته گذشته به صورت نقدی (۸۶۴ تن) و مچینگ (۲۱۶ تن) به فروش رفت.

هر تن اسید استیک در هفته گذشته به قیمت ۱۷۸,۷۸۴ هزار ریال در ازای هر تن به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته ۶ درصد کاهش نرخ را به همراه داشت.

مقدار تقاضایی که برای اسیداستیک پتروشیمی فن‌آوران در پایان هفته منتهی به ۳۰ دی ماه به ثبت رسید ۱,۰۸۰ تن بود که نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد (۱۲۰ تن) کاهش پیدا کرد.