شرکت کارگزاری ملل پویا

روند ارزش بازار "تاپیکو" کاهشی شد

روند ارزش بازار "تاپیکو" کاهشی شد

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذرماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکت‌های بورسی و غیربورسی را برابر با ۱۳۸،۰۳۵ میلیارد ریال به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته افزایش سرمایه‌گذاری کمتر از یک درصد را به همراه داشت.

عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بخش «شرکت‌های بورسی» با ۱۱۰،۳۲۹ میلیارد ریال شناسایی شد و در بخش «شرکت‌های غیربورسی» نیز ۲۷،۷۰۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

مجموع ارزش بازار سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در آذرماه سال جاری به مبلغ ۱،۳۲۰،۸۰۳ میلیارد ریال رسید که با کاهش نزدیک به ۸ درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه بود.

بیشترین ارزش بازار "تاپیکو" در آذرماه متعلق به بخش «محصولات شیمیایی» با ۸۳،۷۳۲ میلیارد ریال بود و پس‌ازآن نیز «استخراج کانه‌های فلزی» با ۱۸،۸۱۲ میلیارد ریال بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داد.

در بخش صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های بورسی "تاپیکو" بیشترین بهای تمام‌شده متعلق به «مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» با ۴۱،۸۱۱ میلیارد ریال بود که ارزش بازار آن نیز برابر با ۲۲۰،۵۴۷ میلیارد ریال شناسایی شد که نسبت به ماه گذشته ۵ درصد کاهش پیدا کرد.

بیشترین ارزش بازار شرکت‌های بورسی نیز متعلق به «مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» بود و شرکت بعدی نیز مربوط به «پتروشیمی فن‌آوران (حق تقدم)» ۱۸۳،۰۶۷ میلیارد ریال بود.

"تاپیکو" با سرمایه ثبت‌شده ۸۱,۵۰۰ میلیارد ریال طی عملکرد ۷ سال مالی منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده درآمدی کسب نکرد، شرکت در انتهای آذرماه چندین شرکت با بهای تمام‌شده ۱۱۰،۳۲۹ میلیارد ریال در پرتفوی بورسی خود داشت که با رشد ۱,۰۹۷ درصدی به مبلغ ۱،۳۲۰،۸۰۳ میلیارد ریال رسید.

شرکت "تاپیکو" در صورت وضعیت پرتفوی غیربورسی خود ۲۷،۷۰۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری را انجام داد که بیشترین سهم را شرکت «نفت ستاره خلیج فارس» با ۱۲،۵۸۵ میلیارد ریال داشت.