شرکت کارگزاری ملل پویا

«پروپان» درآمدزاترین محصول "پارس"

«پروپان» درآمدزاترین محصول "پارس"

پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های حاصل‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۴۷،۹۴۷ میلیارد اعلام کرده و طی دوره ۹ماهه (سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰) نیز میزان درآمد‌های حاصل‌شده از فروش محصولات مبلغی بالغ‌بر ۳۲۶،۲۴۹ میلیارد ریال به ثبت رساند.

درآمد‌های این پتروشیمی در آذرماه از فروش محصولات در بازار داخلی به‌دست‌آمده و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز درآمدی در حوزه صادراتی گزارش نشده است.

بر پایه این گزارش، درآمد‌های ثبت‌شده پتروشیمی پارس در آذرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹۹درصد افزایش را تجربه کرده و میزان درآمد‌های شناسایی‌شده این پتروشیمی طی ۹ ماه گذشته با رشد ۹۵ درصدی روبه‌رو بود. لازم به ذکر است که درآمدهای این پتروشیمی نسبت به ماه گذشته ۳۴ درصد افزایش را به همراه داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه مشاهده می‌کنیم که این پتروشیمی پس از سپری کردن روندی نزولی، اکنون روندی صعودی را در پیش‌گرفته و بیشترین درآمد ارائه‌شده که طی ۹ماه گذشته مربوط به آذرماه سال جاری بوده که سقف درآمد‌های دوره‌های گذشته را جابه‌جا کرده است.

بیشترین درآمدی که طی این دوره یک‌ماهه "پارس" از فروش محصولات خود ارائه کرده مربوط به فروش «پروپان» با ۱۴،۱۳۳ میلیارد ریال بوده که نرخ فروش این محصول در آذرماه ۱۸ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان در ازای هر تن به ثبت رسیده و «بوتان» نیز با ۱۲،۰۷۱ میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرارگرفته، لازم به ذکر است که محصول «استایرن منومر» که در ماه گذشته به‌عنوان درآمدزاترین محصول این پتروشیمی شناسایی‌شده بود اکنون در جایگاه سوم قرارگرفته است.

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، پتروشیمی پارس در آذرماه میزان فروش محصولات خود را برابر با ۲۹۵،۸۷۵ تن اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۲،۵۲۶،۱۵۵ تن گزارش‌شده، بیشترین فروش محصولات طی این ۹ ماهه سپری‌شده در اختیار «اتان» با ۱،۰۳۱،۲۲۳ تن بوده است.

گران‌ترین محصول پتروشیمی پارس در آذرماه متعلق به «استایرن منومر» با ۲۶ میلیون و ۵۸ هزار تومان بوده که ۴۴،۷۳۵ تن از این محصول در آذرماه به فروش رسیده، همان‌طور که نمودار فوق روند فروش محصولات پتروشیمی پارس را ملاحظه می‌کنید این شرکت پس از ۳ ماه که روند فروش کاهشی را به همراه داشته در حال حاضر برای دومین ماه متوالی روند صعودی را در پیش‌گرفته است.