شرکت کارگزاری ملل پویا

«PVC» تنها محصول صادراتی "شپترو" در آذرماه

«PVC» تنها محصول صادراتی "شپترو" در آذرماه

پتروشیمی آبادان در آذرماه مقدار فروش محصولات خود را طی این دوره برابر با ۴،۳۶۹ تن شناسایی کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز مقدار فروش این پتروشیمی ۳۵،۰۳۸ تن بود.

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت پتروشیمی آبادان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذرماه سال جاری مجموع درآمد‌های عملیاتی ارائه‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۱،۴۹۸ میلیارد ریال به ثبت رسانده و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز درآمد‌های شناسایی‌شده خود را برابر با ۹،۴۷۳ میلیارد ریال گزارش کرده، همچنین میزان سرمایه ارائه‌شده این پتروشیمی برابر با ۵.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است. درآمد‌های گزارش‌شده این پتروشیمی در آذرماه از فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی به‌دست‌آمده که طی این ماه ۷۸ درصد از درآمد‌ها را در بازار داخلی ثبت‌شده و مابقی درآمد‌ها نیز از فروش محصولات در بازار صادراتی به‌دست‌آمده که مبلغ آن بالغ‌بر ۳۳۱ میلیارد ریال بوده است.

پتروشیمی آبادان در آذرماه درآمدی که از فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی به دست آورده نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش درآمد را مشاهده کرده و درآمدی که طی ۹ ماه گذشته به دست آورده در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۱۵ درصدی را توانسته به ثبت برساند، همچنین درآمد ماهانه پتروشیمی آبادان با افزایش ۲۶ درصد نسبت به درآمد‌های آبان ماه روبه‌رو بوده است. بیشترین درآمدی که شپترو از فروش محصولات شناسایی کرده مربوط به محصول «PVC» در بازار داخلی بوده که طی این ماه مبلغی بالغ‌بر ۱،۱۲۲ میلیارد ریال درآمدزایی داشته، نرخ فروش این محصول در آذرماه ۴۵ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان در ازای هر تن اعلام‌شده، این محصول از ابتدای سال مالی تاکنون توانسته ۶،۵۴۷ میلیارد ریال برای پتروشیمی آبادان درآمدزایی داشته باشد. گران‌ترین محصول ارائه‌شده توسط شپترو در آذرماه مربوط به «PVC» در بازار فروش صادراتی بوده که با نرخ ۴۷ میلیون و ۵۳۸ هزار تومان به فروش رسیده، از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه درآمد‌های به‌دست‌آمده از فروش محصولات در بازار خارجی برابر با ۲،۶۳۵ میلیارد ریال بوده که ۲۸ درصد از کل درآمد‌های تجمیعی این پتروشیمی را در برگرفته است.

پتروشیمی آبادان در آذرماه مقدار فروش محصولات خود را طی این دوره برابر با ۴،۳۶۹ تن شناسایی کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای آذرماه نیز مقدار فروش این پتروشیمی ۳۵،۰۳۸ تن بوده، بیشترین مقدار فروش را در بازار داخلی با ۲۷،۷۳۸ تن مشاهده می‌کنیم. مقدار فروش محصولاتی که طی ۹ ماه گذشته به فروش رفته نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش فروش داشته، فروش ماهانه این پتروشیمی در آذرماه رشد ۴۲ درصدی را تجربه کرده، پرفروش‌ترین محصول ارائه‌شده توسط پتروشیمی آبادان مربوط به «PVC» با ۲،۴۶۱ تن بوده و از ابتدای سال مالی تاکنون نیز ۱۸،۶۹۶ تن از این محصول به فروش رسیده است.