شرکت کارگزاری ملل پویا

اُفت نرخ «سودکاستیک» پتروشیمی اروند

اُفت نرخ «سودکاستیک» پتروشیمی اروند

در هفته منتهی به ۲۶ آذرماه شاهد عرضه ۱۲,۵۰۰ هزار تن سود کاستیک از سوی شرکت پتروشیمی اروند بوده‌ایم که با تقاضای ۱۳,۸۲۵ تنی و حجم معاملات ۱۱,۸۲۵ هزار تنی همراه بوده است.

نرخ میانگین معاملات این محصول در هفته گذشته به ۵۴,۵۱۸ هزار ریال در هر تن رسیده، مقدار تقاضا این محصول ۱,۸۷۵ تن رشد را نسبت به هفته گذشته به همراه داشت.

نرخ فروش محصول سود کاستیک نسبت به هفته گذشته اُفت ۷ درصدی را به همراه داشته و ارزش معامله این محصول بالغ‌بر ۶۴ میلیارد و ۴۶۷ میلیون تومان ثبت‌شده است.

محصولات دیگری نیز توسط این پتروشیمی مورد تقاضا قرارگرفتند که این محصولات شامل «پلی وینیل کلراید ۶۵» و «پلی وینیل کلراید ۶۸۳۴ E» در هفته منتهی به ۲۶ آذرماه بوده که بوده که به ترتیب ۳,۲۱۲ تن و ۴۶۲ تن ا محصولات را به عرضه رسانده است.