شرکت کارگزاری ملل پویا

رشد ۴ درصدی کریستال‌های پتروشیمی خراسان

رشد ۴ درصدی کریستال‌های پتروشیمی خراسان

به گزارش گروه کالایی بورس نیوز، شرکت پتروشیمی خراسان در هفته منتهی به ۵ آذرماه که گذشت ۲۸۰ تن کریستال ملامین در بورس کالا عرضه کرد و تقاضای ۴۴۵ تنی و حجم معاملات ۲۸۰ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۱,۰۱۴,۰۱۴ هزار ریال در ازای هر تن صورت گرفت که این رقم نسبت به هفته گذشته ۴ درصد افزایش پیداکرد.

همچنین ارزش معامله این محصول بالغ‌بر ۲۸ میلیارد تومان شناسایی‌شده است.

مقدار تقاضا محصول کریستال ملامین پتروشیمی خراسان در هفته منتهی به ۵ آذرماه ۱۴۰۰ با ۵ تن رشد روبه‌رو بوده است.

محصولات دیگری که توسط این پتروشیمی مورد عرضه قرارگرفته مربوط به اوره پریل و آمونیاک (مایع) با مقادیر ۶۰۰ تن و ۵۰۰ تن بوده، حجم معامله محصول اوره پریل پتروشیمی خراسان در هفته گذشته برابر با ۵۵۰ تن بوده و حجم معامله آمونیاک (مایع) نیز ۴۹۰ تن (۴۲۰ تن نقد و ۷۰ تن مچینگ) گزارش‌شده است.