شرکت کارگزاری ملل پویا

سهم ۴۱درصد صادرات در درآمدزایی سالانه "شغدیر"

سهم ۴۱درصد صادرات در درآمدزایی سالانه "شغدیر"

شرکت پتروشیمی غدیر در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را برابر با ۲،۴۹۹ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه نیز مقدار درآمد حاصل‌شده طی این دوره را مبلغی بالغ‌بر ۱۹،۸۰۴ میلیارد ریال بوده، همچنین پتروشیمی غدیر مقدار سرمایه ثبت‌شده خود را طی این دوره ۷ ماهه ۱,۳۰۰ میلیارد ریال گزارش کرده است.

لازم به ذکر است که پتروشیمی غدیر در مهرماه درآمد‌ شناسایی‌شده خود را از فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی گزارش کرده که بیشترین مقدار درآمد در بازار صادراتی با ۱،۲۶۰ میلیارد ریال به‌دست‌آمده و مابقی درآمد متعلق به بازار داخلی با ۱،۲۳۸ میلیارد ریال بوده است.

بر پایه این گزارش توسط گروه تحقیق بورس نیوز، درآمدی که پتروشیمی غدیر در مهرماه سال ۱۴۰۰ به دست آورده نسبت به شهریورماه کاهش ۳۵ درصد روبه‌رو بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۳ درصد افزایش را مشاهده کرده، همان‌طور که گفته شد پتروشیمی غدیر طی دوره یک‌ماهه منتهی به مهرماه عمده‌ترین درآمد حاصل‌شده را از فروش محصولات در بازار خارجی به دست آورده و عمده‌ترین درآمدی که در این بازار ثبت‌شده مربوط به محصول «PVC» با ۱،۲۶۰ میلیارد ریال بوده است.

مقدار درآمدی که محصول «PVC» از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه در بازار صادراتی شناسایی کرده ۸،۱۴۶ میلیارد ریال اعلام‌شده که ۴۱ درصد از کل فروش شغدیر را به خود اختصاص داده، نرخ فروش «PVC» صادراتی در مهرماه ۴۸,۵ میلیون تومان در ازای هر تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ۱۱۳ درصد افزایش نرخ را طی این یک سال به همراه داشته است.

فروش ماهانه پتروشیمی غدیر در مهرماه سال جاری برابر با ۵،۹۸۴ تن بوده که بیشترین مقدار فروش در اختیار «PVC» با ۳،۳۸۵ تن بوده و مجموع فروش ۷ ماهه این پتروشیمی نیز ۵۸,۵۲۸ تن گزارش‌شده است.