شرکت کارگزاری ملل پویا

رده‌بندی بیشترین ارزش بازار "تاپیکو"

رده‌بندی بیشترین ارزش بازار "تاپیکو"

سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود در بورس و خارج از بورس را برابر با ۱۳۶،۶۱۸ میلیارد ریال گزارش کرده که نسبت به سال گذشته با افزایش سرمایه‌گذاری ۷ درصدی روبه‌رو بوده، عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بخش پذیرفته‌شده در بورس با ۱۰۸،۹۱۲ میلیارد ریال رقم خورده و در بخش خارج از بورس نیز ۲۷،۷۰۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در مهرماه سال جاری مجموع ارزش بازار خود را طی این دوره برابر با مبلغ ۱،۵۵۷،۸۴۵ میلیون ریال ارائه کرده که دراین‌بین بیشترین ارزش بازار "تاپیکو" در مهرماه متعلق به بخش «محصولات شیمیایی» با ۱،۳۸۵،۵۵۲ میلیارد ریال بوده و پس‌ازآن نیز «استخراج کانه‌های فلزی» با ۵۲،۰۱۴ میلیارد ریال بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده است.

در بخش صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های بورسی "تاپیکو" بیشترین بهای تمام‌شده متعلق به «مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» با ۴۱،۸۱۱ میلیارد ریال بوده که ارزش بازار آن نیز برابر با ۲۸۳،۲۱۷ میلیارد ریال شناسایی‌شده که نسبت به ماه گذشته ۷ درصد افزایش را به همراه داشت، همچنین بیشترین ارزش بازار این بخش به هم نیز در اختیار «مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» بوده است.

"تاپیکو" با سرمایه ثبت‌شده ۸۱,۵۰۰ میلیارد ریال طی عملکرد ۵ سال مالی منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده درآمدی بالغ‌بر ۱۳,۱۰۱ میلیارد ریال حاصل کرده، شرکت در انتهای مهرماه چندین شرکت با بهای تمام‌شده ۱۰۸,۹۱۲ میلیارد ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱,۳۳۰ درصدی به مبلغ ۱,۵۵۷,۸۴۵ میلیارد ریال رسیده است.