شرکت کارگزاری ملل پویا

انگشت اوراق فروشی به سوی بورس تهران و انرژی

انگشت اوراق فروشی به سوی بورس تهران و انرژی

به گزارش بورس‌نیوز، داستان جلسات شنبه‌ها و اجبار شدن فرابورس و صندوق‌ها به اوراق خریدن از دولت برای تمام دستوردهندگان گران تمام شد، زیرا قدرت رسانه تمام میز شطرنجی که تابلوی بورس را به خاک و خون کشیده بود را عوض کرد و حال برای آنکه بگویند که چه کسی این حرف‌ها را زده، فرابورس یک سورپرایز را رسانه‌ای کرد.

این سورپرایز شاید در ابتدا به ظن بسیاری از بازیگران اوراق خط کشیدن بر اسم اوراق فروشی دولت بود اما؛ ناخواسته پنجره‌ای جدید را باز کرد که شاید بازیگران اوراق به آن فکر نکرده بودند و در پایان فرابورس یک نفس راحت از این ماجرا بکشد.

اما در این بین، اگر فرابورس اقدام به افشای عدم خرید و بخش مربوط به این ماجرا را در سایت خود درج کرده اما؛ در سایت بورس تهران و بورس انرژی هنوز این بخش دیده نشده است و گویا بازیگران از جلسات شنبه فرابورس به دیگر بورس‌ها رفته‌اند و صبحانه را آنجا میل خواهند کرد.

حال در انتظار شفافیت بورس تهران و بورس انرژی خواهیم نشست که آیا آنها نیز بخش «آمار معاملات روزانه اوراق به تفکیک خریدار و فروشنده» را به سایت خود اضافه خواهند کرد!

«اعتماد» رخت بسته از بورس تنها با شفافیت واقعی و بدور از اغراق به بازارسرمایه بازخواهد گشت و نمی‌توان یک بازی را نصفه به پایان رساند.

روند بازار سرمایه به سبب برنامه‌های دولت برای فروش اوراق یا واگذاری سهام نباید تحت تاثیر قرار بگیرد، بلکه باید دولت و سیاست گذاران اقتصادی شرایط بازار سرمایه را بدون هیچ گونه مداخله‌ای تحت نظر داشته باشند و هر زمان اوضاع برای فروش اوراق یا واگذاری دارایی‌های دولت در بازار سرمایه مساعد بود اقدام کنند.

شنبه 15 آبان 1400 اخبار بورس انرژی