شرکت کارگزاری ملل پویا

افزایش درآمد سالانه "پارس"/«استایرن منومر» گران ترین محصول شد

افزایش درآمد سالانه "پارس"/«استایرن منومر» گران ترین محصول شد

ه گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۳۲،۱۳۱ میلیارد اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های حاصل‌شده را مبلغی بالغ‌بر ۲۱۱،۲۶۴ میلیارد ریال به ثبت رسانده، همچنین درآمد‌های این پتروشیمی در شهریورماه از فروش محصولات در بازار داخلی به‌دست‌آمده است.

بر پایه این گزارش صورت گرفته، درآمد‌های شناسایی‌شده پتروشیمی پارس در شهریورماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش را تجربه کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه نیز مقدار درآمد‌های این پتروشیمی با رشد ۱۲۴ درصدی روبه‌رو بود.

همچنین بیشترین درآمدی که طی این دوره یک‌ماهه حاصل‌شده از فروش محصول «استایرن منومر» با ۱۱،۴۰۴ میلیارد ریال بوده و «اتان» نیز با ۸،۱۳۱ میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرارگرفته است.

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، پتروشیمی پارس در شهریورماه میزان فروش محصولات خود را برابر با ۲۴۷،۱۵۲ تن اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۱،۷۸۲،۹۷۹ تن گزارش‌شد.

بیشترین میزان فروش محصولات در اختیار «اتان» با ۱۱۳،۳۷۸ تن گزارش‌شده و همچنین گران‌ترین محصول پتروشیمی پارس متعلق به «استایرن منومر» با ۲۴۳،۲۰۷،۶۲۶ ریال بوده که ۴۶،۸۹۲ تن از این محصول در شهریورماه به فروش رسید.