شرکت کارگزاری ملل پویا

۱۰ هزارتن حجم معامله "شپنا" طی این هفته

۱۰ هزارتن حجم معامله "شپنا" طی این هفته

محصول دیگری که توسط پالایش نفت اصفهان مورد عرضه و تقاضا قرارگرفته مربوط به لوب کات سبک بود.

به گزارش گروه کالایی بورس نیوز، پالایش نفت اصفهان در هفته منتهی به ۱۶ مهرماه سال جاری موفق به فروش ۱۰ هزار تن از محصول وکیوم باتوم تولیدی در بازار معاملاتی بورس کالا شده که تقاضا ۳۰,۴۰۰ تنی شامل حال این محصول طی این هفته شد. حجم معامله این محصول ۱۰ هزار تن اعلام‌شده، در این هفته محصول وکیوم باتوم پس از ۲ هفته متوالی با افزایش تقاضا ۱۳ درصدی (۳,۵۵۰ تن) بوده است.

قیمت میانگین وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان در هفته منتهی به ۱۶ مهرماه سال جاری برابر با ۷۸,۱۶۶ هزار ریال در ازای هر تن به ثبت رسیده که نسبت به آخرین هفته‌‎ای که مورد معامله قرارگرفته ۴ درصد رشد قیمت داشته و ارزش معامله این محصول برابر با ۷۸ میلیارد تومان بوده است. محصول دیگری که توسط پالایش نفت اصفهان مورد عرضه و تقاضا قرارگرفته مربوط به لوب کات سبک بوده که طی این هفته ۲۰ هزار تن مورد عرضه قرارگرفته و تمامی این محصول به فروش رسیده است.