شرکت کارگزاری ملل پویا

معامله 485 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق

معامله 485 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق

در جلسه معاملاتی روز گذشته( 1400/06/27)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران564،900 قرارداد معادل 390،676،000 کیلووات ساعت به ارزش233 میلیاردو 208 میلیون ریال توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا، برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه،برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا (نیروگاه شهید مدحج (زرگان)) اهواز – دوجانبه،برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر،برق شرکت تولید نیروی برق دماوند - نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)، برق شرکت تولید برق گناوه مپنا- نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه،برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا)، برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج،برق شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی - نیروگاه شازند، برای دوره تحویل هفتگی و روزانه، ماهانه مهر1400 عرضه و مورد معامله قرار گرفت. بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 54،050 قرارداد معادل 38،916،000 کیلووات ساعت به ارزش 25 میلیارد و 276 میلیون و 608هزار ریال بود. همچنین در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 85،200 قرارداد معادل 56،304،000 کیلووات ساعت به ارزش35میلیارد و 819 میلیون و352 هزار ریال بود. شایان ذکر است در روز گذشته، متوسط قیمت معامله 636ریال بود. خاطر نشان می گردد، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق(بازار خرده فروشی برق) نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 1400/07/24، 1400/07/25، 1400/07/26 و نمادهای بار پیک هفتگی،بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی1400/08/22 گشایش یافتند.همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 1400/06/29 ،1400/06/30 ،1400/06/31 پایان جلسه معاملاتي روز گذشته متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغازگردید. همچنین دیروز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سنفت009) 20،000 قرارداد با ارزش 326میلیارد و 734 میلیون و400هزار ریال معامله گردید.

یکشنبه 28 شهریور 1400 بورس انرژی