شرکت کارگزاری ملل پویا

دادوستد انواع فراورده های هیدروکربوری

دادوستد انواع فراورده های هیدروکربوری

روز گذشته مورخ 1400/7/6، کالاهای حلال 402 پالايش نفت تبريز، آيزوريسايكل پالایش نفت شیراز، متانول پتروشیمی شيراز، متانول پتروشیمی زاگرس، اکسیژن مایع و متانول شرکت متانول کاوه، حلال 502، حلال 503، حلال 400 ، حلال 406 و آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان، نیتروژن مایع، سوخت کوره سبک و برش سنگین پتروشیمی تبریز، برش سنگین پتروشیمی جم، برش سنگین پتروشیمی بیستون، ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه، MTBE پتروشیمی شیمی بافت، گاز مایع صنعتی و MTBE پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی و اکستراکت سنگین 40DAE شرکت نفت ایرانول در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفتند. طی معاملات دیروز بیش از 21،229 تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 2 هزار و 320 میلیارد و 441 میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. امروز چهارشنبه مورخ 1400/7/7، کالاهای ریفورمیت (نمونه)، هیدروکربن سنگین، رافینیت و ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا، نفتای سبک پالایش نفت تهران، پنتان پلاس پتروشیمی پارس، پنتان و نفتای سبک پالايش نفت آبادان، پنتان پلاس پتروشیمی بوشهر، گاز بوتان شرکت نفت ستاره خلیج فارس و میعانات گازی (S-500)پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی و ته مانده تصفیه شده برج تقطیر (ATR-140) پالایش نفت شازند و هیدروکربن های هیدروژنه سبک (A80) پتروشیمی شازند، هیدروکربن سنگین، ریفورمیت و رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا، گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندرامام، گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی، گاز مایع صنعتی MTBE و MTBE (نمونه) پتروشیمی بندر امام، گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشم، گاز مایع پالایش گاز فجر جم، گازمایع پتروشیمی پارس، حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس، نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران و رافينت شركت پتروشيمي نوري در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

چهارشنبه 7 مهر 1400 اخبار بورس انرژی