شرکت کارگزاری ملل پویا

معامله بیش از54 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق

معامله بیش از54 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق

در جلسه معاملاتی 1400/06/22، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران 67،500 قرارداد معادل 43،356،000 کیلووات ساعت به ارزش 26میلیارد و843 میلیون و 460هزار ریال توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا،شرکت تولید نیروی برق دماوند-نیروگاه شهدای پاکدشت برای دوره تحویل هفتگی و ماهانه مهر1400 عرضه و مورد معامله قرار گرفت. بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 15،000 قرارداد معادل 10،800،000 کیلووات ساعت به ارزش 7میلیارد و344 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، قیمت پایانی معامله 680 ریال بود. همچنین روزگذشته در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سنفت009) 135،900 قرارداد با ارزشی بالغ بر 2،216 میلیارد و 355میلیون و 510هزار ریال و در نماد (سحرا021) 72،600 قرارداد با ارزشی بالغ بر220 میلیارد و 330 میلیون و 110 هزار ریال و در نماد (سنفت004) 4،920 قرارداد با ارزش 60 میلیارد و 24 میلیون ریال و در نماد (سنفت010) 593 قرارداد با ارزش 9 میلیارد و 669 میلیون و 102 هزار و 200 ریال معامله گردید. خاطر نشان می گردد، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق(بازار خرده فروشی برق) نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 1400/07/21 ، گشایش یافتند.همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه1400/06/26 پایان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغازگردید. لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی امروز(1400/06/22)، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت، 1،575ورقه گواهی ظرفیت نقدی با ارزش 40 میلیارد و 115 میلیون و250 ریال معامله گردید. همچنین در جلسه معاملاتی امروز 1400/06/23 در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 135،000کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌ تولید نیروی برق پرند مپنا،شرکت تولید تولید نیروی برق دماوند-نیروگاه شهدای پاکدشت(دماوند) برای دوره تحویل ماهانه مهر 1400 عرضه خواهد شد.

سه شنبه 23 شهریور 1400 بورس انرژی