شرکت کارگزاری ملل پویا

دادو ستد انواع فرآورده های هیدروکربوری .

دادو ستد انواع فرآورده های هیدروکربوری .

رور گذشته یکشنبه مورخ 1400/6/28، کالاهای آيزوفيد پالايش نفت تبريز، اکستراکت نفت سپاهان و بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. طی معاملات امروز بیش از497 تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش 52 میلیارد و 177 میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت. امروز دوشنبه مورخ 1400/6/29، کالاهای متانول پتروشیمی زاگرس، برش سنگین پتروشیمی جم، متانول و نیتروژن مایع شرکت متانول کاوه، نیتروژن مایع و اکسیژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس، نیتروژن مایع، سوخت کوره سبک و برش سنگین پتروشیمی تبریز، حلال 402 پالایش نفت بندرعباس، برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند، نیتروژن مایع پتروشیمی غدیر، برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر، متانول پتروشیمی شيراز، سی اس او پالایش نفت شازند، اکستراکت سنگین DAE40 و اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول و قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

دوشنبه 29 شهریور 1400 بورس انرژی