شرکت کارگزاری ملل پویا

مقصد نقدینگی های خرد بازار کجاست ؟

مقصد نقدینگی های خرد بازار کجاست ؟

از ابتدای سال 1400 تا کنون سهامداران خرد بیش از 146 هزار میلیارد تومان معامله در بازار انجام داده اند. در این مدت آن ها جمعا بیش از 17 هزار میلیارد تومان از سهام و بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان از صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله خارج کرده اند. این در حالی است که در هفته های اخیر شاهد بهبود وضعیت بازار سرمایه هستیم. در چنین شرایطی حقیقی ها سرمایه های خود را با چه هدفی از بازار خارج می کنند؟ مقصد اصلی این نقدینگی های خرد کجاست؟

سود سپرده های بانکی در ماه های گذشته تغییری نداشته و سقف آن برای سرمایه گذاری بلند مدت 18 درصد است. از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ دلار حدود 12،5 درصد و بهای یورو کمتر از 8 درصد افزایش یافته و بازدهی سکه نیز در این دوره حدود 10 درصد بوده است.

اما در همین دوره تقریبا 5 ماهه شاخص کل 15 درصد رشد کرده و از محدوده 1،3 میلیون واحد در ابتدای سال به 1،5 میلیون واحد ارتقا یافته است. این در حالی است که بازدهی 18 درصد از سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه 15 یا بیش از 15 درصد بود. در همین حال برخی از صنایع و شرکت ها توانستند رشدهای قابل توجهی را به ثبت برسانند. پربازده ترین صنایع به ترتیب فلزات اساسی حدود 39 درصد، استخراج کانه های فلزی بیش از 34 درصد، شیمیایی بیش از 30 درصد، بیمه ای بیش از 28 درصد، چند رشته ای صنعتی بیش از 26 درصد و سایر واسطه گری های مالی بالغ بر 18 درصد بازدهی داشتند.

در میان نمادها میدکو، باران، فگستر، فکمند، سپید، غگیلا، ولکار، کالا، فرابورس، فتوسا، نوری، شاراک، لطیف، ومدیر، آپ، وهامون، حسیر و بپاس پربازده ترین ها بودند و از 60 درصد تا بیش از هزار درصد بازدهی داشتند. در هفته های گذشته معاملات حقیقی ها در بازار سرمایه افزایش یافته و میانگین روزانه ارزش معاملات خرد که در فروردین و اردیبهشت ماه کمتر از 3 هزار میلیارد تومان و در خرداد کمتر از 4 هزار میلیارد تومان بود در تیر و مرداد به ترتیب به بیش از 6 هزار میلیارد تومان و 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این نشان می دهد که سرمایه گذاران به دنبال فرصت های مناسب در وضعیت بهبود بازار هستند تا مشارکت خود را در معاملات بازار ارتقا دهند.

بررسی ها نشان می دهد به رغم ریزش اخیر بازار اما همچنان سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه گذاران می کند.