شرکت کارگزاری ملل پویا

ثبت تراز مثبت 88 درصدی بیمه پارسیان در تیرماه

ثبت تراز مثبت 88 درصدی بیمه پارسیان در تیرماه

بیشترین میزان درآمدی که "پارسیان" در تیرماه سال ۱۴۰۰ کسب کرده از محل فروش حق بیمه «ثالث-اجباری» بوده و بخش «درمان» نیز پس‌ازآن قرار داشته داده است.

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت بیمه پارسیان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال جاری از محل فروش حق بیمه ۳.۷۸۱ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک‌ماهه مشابه سال گذشته ۳۸درصد افزایش داشته و شرکت در این ماه تراز مثبت ۸۸ درصدی را ثبت کرده، همچنین درآمدی که از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه از محل فروش حق بیمه به دست آورده برابر با ۱۳.۰۶۴ میلیارد ریال اعلام‌شده است.

بیمه پارسیان در چهارمین ماه سپری‌شده از سال مالی جاری میزان درآمدی که از فروش حق بیمه شناسایی کرده همان‌طور که گفته شد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی را شاهد بوده و بیشترین میزان درآمدی که "پارسیان" در تیرماه سال ۱۴۰۰ کسب کرده از محل فروش حق بیمه «ثالث-اجباری» با ۱.۶۳۶ میلیارد ریال بوده و بخش «درمان» نیز پس‌ازآن با ۵۰۱.۵۱۲ میلیون ریال قرار داشته داده است.