شرکت کارگزاری ملل پویا

عرضه ۶۹ هزار کیلووات ساعت برق در بورس انرژی//

عرضه ۶۹ هزار کیلووات ساعت برق در بورس انرژی//

در جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه ۸ بهمن ماه در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، ۶۹ هزار کیلووات ساعت برق توسط شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس برای دوره تحویل هفتگی بهمن ماه عرضه خواهد شد.

 در جلسه معاملاتی دیروز در تابلو سلف موازی استاندارد و در نماد "سحرا ۰۲۱" تعداد ۲۴,۲۰۸  قرارداد با ارزش بیش از ۶۶ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۷ اسفند گشایش یافتند. علاوه بر این در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۱ بهمن و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۱۱ بهمن پایان جلسه معاملاتی دیروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.

چهارشنبه 8 بهمن 1399 بورس انرژی