شرکت کارگزاری ملل پویا

صدور اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های نفت بر اساس قانون است

صدور اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های نفت بر اساس قانون است

وزیر نفت گفت: صدور اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های نفت بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه است.

 به نقل از فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی گفت: صدور اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های نفت بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه قرار است منتشر شود؛ توضیحاتی ما، دیوان محاسبات و بورس انرژی دادیم و دوستان هم سوالاتی داشتند و مطرح کردند و برداشت من این است که همه دوستان کمیسیون دنبال این هستند که به نفت کمک کنند و بدون اینکه مشکل ایجاد شود این اوراق هرچه زودتر منتشر شود.

وی در پاسخ به این سوال که نتیجه این جلسه به کجا رسید گفت: قرار شد خودشان یک مشورتی کنند اما من نظراتشان را برای کمک به نفت مثبت دیدم.

سه شنبه 28 مرداد 1399 بورس انرژی