شرکت کارگزاری ملل پویا

از پالایش نفت تا ذوب آهن در بورس انرژی ایران

از پالایش نفت تا ذوب آهن در بورس انرژی ایران

امروز محصولات شیمایی و پالایشی در بورس انرژی ایران عرضه میشود.

، امروز کالاهای آیزوفید پالایش نفت شیراز، قطران ذوب آهن اصفهان و میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی و رافینت۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

همچنین روز گذشته کالاهای آیزوریسایکل و حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس، آیزوریسایکل، آیزوفید و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، برش سنگین و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان و نفتای سبک و نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی و برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

طی معاملات این روز بیش از ۱۵,۷۰۷ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۴۰۷ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران داد و ستد شد.

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 بورس انرژی