شرکت کارگزاری ملل پویا

بورس انرژی در بورس تهران پذیرش می‌شود

بورس انرژی در بورس تهران پذیرش می‌شود

سید علی حسینی از درخواست پذیرش این شرکت در بورس تهران خبر داد.

 بورس انرژی قصد دارد تا با پذیرش در بورس تهران وارد تالار شیشه ای شود. این بورس که با سرمایه بیش از ۱۲.۵ میلیارد تومانی در بازار پایه زرد فرابورس حضور دارد، بعد از توقف نماد در ۲۷ بهمن به دلیل ابهام با اهمیت در اطلاعات منتشره، مشمول تعلیق نماد تا ۱۳ اسفند شد اما با دو نامه ارسالی به سازمان بورس و شرکت فرابورس، آماده بازگشایی شد.

براساس این گزارش، علی حسینی مدیرعامل مدیر عامل در این نامه ها ضمن توضیحاتی درباره معاملات گواهی ظرفیت از درخواست پذیرش شرکت در بورس تهران خبر داده است.

چهارشنبه 14 اسفند 1398 بورس انرژی