شرکت کارگزاری ملل پویا

شاخص صعودی شد

شاخص صعودی شد

شاخص بورس تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز با ۲۵۰۰ واحد افزایش به مدار صعودی بازگشت.

 بورس تهران که ادور روز ابتدابی هفته را با افت سپری کرد در ۳۰ دقیقه ابتدای معاملات امروز با ۲۵۰۰ واحد افزایش به مدار صعود بازگشت.

ارزش معاملات بورس تهران در دقایق ابتدایی معاملات از ۸۰۰ میلیارد تومان عبور کرد و شاخص نیز کانال ۳۶۸ هزار واحد را نمایش داد.

سه شنبه 17 دی 1398 اخبار