شرکت کارگزاری ملل پویا

در کدال منتشر شد؛ مروری بر صورت های مالی حسابرسی شده "ثاخت"

در کدال منتشر شد؛ مروری بر صورت های مالی حسابرسی شده "ثاخت"

شرکت بین المللی توسعه ساختمان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۲۴ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۴۴ درصدی زیان را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت بین المللی توسعه ساختمان با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت بین المللی توسعه ساختمان در دوره یاد شده، مبلغ ۱۴۶ میلیارد و ۸۰۷ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۲۴ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۴۴ درصد کاهش زیان داشته است.

در گزارش حسابرسی شده "ثاخت" نسبت به گزارش حسابرسی نشده، کاهش ۴۵ درصدی زیان به سبب کاهش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مشاهده می‌شود.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۳۸ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"ثاخت" در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۵۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴۳ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در صورت های مالی تلفیقی خود در نیمه نخست سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، زیان هر سهم را ۴۲ ریال و زیان خالص را ۲۵۱ میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال اعلام کرده است.

"ثاخت" در خصوص برنامه‌های با اهمیت خود در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸، اعلام کرده است این شرکت در نظر دارد جهت چابک سازی مجموعه برخی از شرکتهای زیر مجموعه را ادغام کند و همچنین علاوه بر تصفیه حساب بانکها در یک پروژه ساختمانی مناسب نیز به صورت مشارکتی حضور یابد.

دوشنبه 13 خرداد 1398 اخبار