شرکت کارگزاری ملل پویا

کارشناس بازار سرمایه : تنوع سرمایه‌گذاری با عرضه اولیه شرکت‌ها محقق می‌شود

کارشناس بازار سرمایه : تنوع سرمایه‌گذاری با عرضه اولیه شرکت‌ها محقق می‌شود

 محسن میرزایی درباره اینکه آیا عرضه های اولیه در این بازار رو به رشد مفید است یا خیر، گفت: عرضه‌های اولیه برای سهامداران خرد می‌تواند بسیار جذاب باشد که تعداد سهامدارانی که عرضه‌های اولیه را خریداری می‌کنند این موضوع را نشان می‌دهد.

وی با توضیح اینکه عرضه اولیه سهام شرکت ها را می‌توان از چند دیدگاه بررسی کرد، ادامه داد: شاید مهم‌ترین حسن عرضه‌های اولیه برای سرمایه‌گذاران، ایجاد تنوع بیشتر برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که جدیداً عرضه‌شده است، باشد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: در طی یک سال گذشته شرکت‌های مختلفی از صنایع مختلف در بازار سرمایه عرضه‌شده‌اند که باعث شده سرمایه‌گذاران بتوانند در بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنند.

میرزایی با اشاره به موضوع نقدینگی تصریح کرد: با ورود شرکت جدید از بازار خارج می‌شود و به سهامداران عمده شرکت عرضه‌شده می‌رسد که این موضوع اگر شرکت عرضه‌شده بزرگ‌تر باشد، می‌تواند چند روزی بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
منبع: آنا

سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 اخبار