شرکت کارگزاری ملل پویا

حسابرسی نشده منتشر شد؛ مروری بر صورت‌های مالی ۱۲ ماهه "تکمبا"

حسابرسی نشده منتشر شد؛ مروری بر صورت‌های مالی ۱۲ ماهه "تکمبا"

شرکت کمباین‌سازی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۲۷ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افت ۵۵ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت کمباین‌سازی ایران با سرمایه یک هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

"تکمبا" در دوره یاد شده، مبلغ ۴۵ میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۷ ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۵۵ درصد کاهش داشته است.

شرکت کمباین‌سازی ایران، کاهش ۲۰ درصدی فروش را از عمده دلایل کاهش سود نسبت به دوره مشابه عنوان کرده است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۳۴۷ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"تکمبا" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۰۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۶۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 اخبار