شرکت کارگزاری ملل پویا

سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی چیست؟ 

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه ، سبدی مناسب برای هر سرمایه‌گذار تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. 
مزیت عمده سبدگردانی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و تیم مدیران سرمایه‌گذاری بوده که این امر منجر به اتخاذ تصمیمات معاملاتی با توجه به شرایط بازار اعم از بررسی صورت های مالی، توجه به بازارهای جهانی و اخبار داخلی میشود.

تمایز سرمایه گذاری در سبد با صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه علاوه بر عدم وجود محدودیت های معاملاتی در صندوق های سرمایه گذاری در اعمال نظر و نظارت مستقیم بر پرتفو شخصی هر سرمایه گذار توسط خودش می باشد.

فرآیند تشکیل سبد اختصاصی

جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری، قراردادی بین سرمایه‌گذار و سبدگردان منعقد می شود. حداقل سرمایه‌گذاری برای تشکیل سبد 100 میلیون ریال بوده و آورده سرمایه‌گذاران برای تشکیل سبد می‌تواند ترکیبی از اوراق بهادار و آورده نقدی باشد، در این قرارداد سبدگردان ضمن بررسی اهداف و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار، پروفایل ریسک و بازدهی را برای هر سرمایه‌گذار تهیه کرده و نتایج ارزیابی پس از تأیید، توسط ایشان مبنای تصمیم‌گیری در فرآیند سبدگردانی قرار خواهد گرفت.

 

گزارش دهی

سبدگردان گزارشات عملکرد سبد را در مهلت‌های مقرر در قرارداد سبدگردانی  تهیه و برای هر سرمایه‌گذار ارسال می‌کند. همچنین سرمایه‌گذار از طریق سایت کارگزاری و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی به گزارشات دوره‌ای سبد خویش دسترسی خواهد داشت. سرمایه‌گذار در طی دوره قرارداد سبدگردانی امکان برداشت و یا واریز وجه به سبد را مکررا داشته و این فرآیند ضمن تنظیم متمم و تأیید آن توسط طرفین قرارداد به اطلاع سازمان بورس و اوارق بهادار نیز خواهد رسید. 
علاوه بر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت سبدگردانی، همواره یک موسسه حسابرسی مورد اعتماد بورس به عنوان امین، بر فعالیت‌های سبدگردانی و تطبیق آن با قوانین مربوطه نظارت دارد.

شنبه 21 اردیبهشت 1398 آموزش عمومی بورس